Feminist Ekonomi Araç Kutusu Oturumları

Ana akım ekonomik sistem ve bu sistemden türetilen ekonomik politikaların kadınların geçimi üzerinde önemli etkileri olmasının yanı sıra bunlar, kadınların haklarını tam olarak kullanmak ve onurlu bir yaşam kurmakla ilgili olanaklarını biçimlendirmekte de önemli bir kuvvettir. Forum programlarının tümü öğrenme ve gelişim için bir fırsat oluştursa da, özellikle birinci gün tam bir oturum bloğu—Feminist Ekonomi Araç Kutumuz—ekonomi, ekonomik politikalar ve ekonomik gücü dönüştürmeye ilgisi olan feministler için önemli olan diğer hususlarla ilgili temalarda bilgi paylaşımı, farkındalık artırma ve beceri geliştirmeye adanmıştır. Forum Uluslararası Planlama Komitesi bu oturum bloğunda ele alınacak temaların bir listesini geliştirdi—olasılıklar arasından sadece küçük bir örneklem —ve bu konularda konuşabilecek bir dizi grup belirlemek üzere yola çıktık.

Her oturumun üç amacı vardır:

1. Temanın temellerini özetlemek: Neden önemlidir?

2. Her bir temanın anlamını geçerli bağlama oturtmak: Bu şimdi nasıl bir fark yaratıyor?

3. Kadın haklarını geliştirmekteki etkilerini daha iyi anlamak için bilgi ve analitik araçlar sağlamak.

Oturumlar:

Feminist Ekonomi 101

Bu oturum Feminist Ekonominin (FE) hem ekonomiye hem de feminizme olan katkısının temel bir anlayışını sağlamayı amaçlar: FE ne demektir? FE zaman içerisinde nasıl gelişmiştir? FE’nin belli başlı sorunları nelerdir? FE’nin ana akım ekonomiye eleştirileri nelerdir? FE feminist aktivizme ne gibi kaynaklar sağlar?

Konuşmacılar: Nilüfer Çağatay, GEM-IWG (International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics); Alma Espino, GEM-LAC (Grupo Género y Macroeconomía de América Latina) / IGTN (International Gender and Trade Network); Lucía Pérez Fragoso, GEM-LAC (Grupo Género y Macroeconomía de América Latina); Corina Rodríguez Enríquez, GEM-LAC (Grupo Género y Macroeconomía de América Latina) / IAFFE (International Association for Feminist Economics)

Kalkınma: Bazılarımız kalkınmayı yaşar, bazılarımız içinde çalışır, bazılarımız bunun için uğraşır, bazılarımızsa buna karşı çıkar

Kalkınma dediğimizde ne anlarız? Bu oturum kalkınmayla ilgili farklı yapı ve anlayışlarla ilgili eleştirel feminist perspektifleri ele alır. Kalkınmanın bu farklı, ana akım ve karmaşık anlayışlarının kadın hakları için ne anlama geldiği araştırılacak ve sorgulanacaktır.

Konuşmacılar: Yvonne Underhill-Sem, University of Auckland; Yardena Tankel, Autonomous Feminists Aotearoa, Ofa Guttenbeil Likiliki (The Women and Children Crisis Centre Tonga)

Ekonomiyi Anlaşılır Kılma: Makroekonomik politika

Makroekonomik politika nedir? Makroekonomik politikaların kadınların yaşamlarıyla ilgili gerçeklikleri nasıl biçimlendirdiğine bazı örnekler nelerdir? Makroekonomik politikaların insan hakları üzerindeki toplam etkisinin anlaşılması feminist aktivizmde önemli bir araç olabilir. Bu araç kutusu oturumuna katılacak katılımcılar, makroekonomik politikalar ile insan hakları arasındaki bağları araştıracaklardır.

Konuşmacılar: Radhika Balakrishnan (CWGL), James Heintz, Political Economy Research Institute (PERI) Diane Elson, University of Essex

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) / Büyüme

Ne sayılır, ne sayılmaz, sayan kim ve veriler ne amaçla kullanılıyor? Who’s Counting? videosundan bölümler kullanılarak temel bilgilere yapılan bir girişten sonra yurtiçi gelir hesaplamasının güncel durumunu, feministlerin sorabileceği en iyi soruları ve benimsenecek en iyi stratejileri araştıracağız.

Konuşmacılar: Marilyn Waring, Auckland University of Technology

Vergilendirme Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hakları Nasıl Savunulur?

Vergilendirme toplumsal cinsiyet esaslıdır ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini tekrarlayabileceği gibi hatta bazen şiddetlendirebilir de. Eviçi kaynakların daha fazla hareketlenmesine olan talep arttıkça, toplumsal cinsiyete yönelik kuruluşların vergi politikalarının toplumsal cinsiyete bağlı açık ve gizli kayırmaları açığa çıkarmaları ve bunların kaldırılması için mücadele vermesi gerekir. Vergi hak arama araç kutusu katılımcılara bunun için gerekli donanımı sağlayacaktır.

Konuşmacılar: Sandra Kidwingira ve Ernest Okyere, Tax Justice Network-Africa

Kurumsal Seferberlik 101      

Küresel tedarik zincirlerinde çalışanların haklarını iyileştirmek için yürüttükleri kampanyaların bu çalışmaları değişim için baskı yaratmak üzere kuruluşlarla kurdukları ilişkilerle nasıl dengelediklerini öğrenin. Son on yılda konfeksiyon sektöründeki gerçek vakalara dayanan pratik dersleri paylaşacağız. Katılımcılar kurumsal alanda yürüttükleri kampanyalarda neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiğini öğrenecekler.

Konuşmacılar: Ineke Zeldenrust ave Niki De Koning, Clean Clothes Campaign, Ana Enriquez ve Lynda Yanz, Maquila Solidarity Network

Çalışmayla İlgili Düşüncelere Feminist bir Perspektiften Yeni bir Bakış

Bu oturumda feministlerin çalışma kavramına nasıl yeni bir bakış getirdikleri araştırılacaktır. Ücretli ve ücretsiz çalışma arasındaki ayrımın yapay niteliği vurgulanacak ve küresel bakım zincirlerinin kadınların çalışmasıyla ilgili bazı gizli boyutları nasıl görünür kıldığı tartışılacaktır.

Konuşmacılar: Naila Kabeer, School of Oriental and African Studies, London University

İklim Değişikliği Finansı ve Kadınların Güçlenmesi

Bu oturumda, toplumsal cinsiyetin iklim değişikliğine uyarlamasının vazgeçilmez öğeleri, azaltma, teknoloji transferi ve kalkınma dahil olmak üzere uluslararası iklim değişikliği finansının toplumsal cinsiyet boyutlarını araştıracağız. Katılımcılar halen mevcut olduğu ve küresel, bölgesel ve ulusal olarak ortaya çıkmakta olduğu şekilde iklim değişikliği finansının araçları, kurumları ve modalitelerini belirleyecekler.

Konuşmacılar: Mariama Williams, South Centre

Ekonomik Krizi Anlaşılır Kılma

2008 ekonomik krizi halen devam etmektedir. Dünya liderleri krizi çözmektense krizi, toplumlara kemer sıkma politikaları empoze etmek için kullanmaktadırlar. Anlaması zor değilse de, anlamazsanız karşı çıkamazsınız. Bu hem vatandaşları hem de kadınları ilgilendiren bir sorundur.

Konuşmacı: Susan George, Transnational Institute

Uluslararası Finansal Mimari ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Anlamının Yapıçözümü           

Bu oturumda uluslararası finansal mimarinin temel taşları, mali politika ve para politikası, finansal pazarlar, kamu borçları ve Wall Street’ten merkez bankalarına ve diğer kuruluşlara varan aktörlerin rollerini inceleyeceğiz. Halen geçerli olan sistemi şekillendiren ideoloji ve ilkelerin yanı sıra, bunların nasıl yeniden yapılandırabileceğine odaklanacağız.

Konuşmacılar: Bhumika Muchhala, Third World Network

Uluslarası Finansal Kuruluşları (IFI) Anlama 30053

Bu oturumda aşağıdaki konular ele alınacaktır: 1. IFI’lara genel bir bakış: nedirler, rolleri nedir, ülke politikaları, yatırılmlar ve kadınların hakları ve geçimlerini nasıl etkilerler.  2. Sivil toplum kadın hakları ve adaleti savunan toplumsal cinsiyete duyarlı IFI yatırımları için nasıl hak arayabilir. Konuşmacılar: Elaine Zuckerman ve Sarah Bibler (Gender Action, ABD); Christian Tanyi (Martin Luther King Jr. Foundation – LUKMEF); Ana Quirós Víquez (El Centro de Información y Servicios de Asersoria en Salud – CISAS, Nikaragua)

Para ve Finansal Sistemde Hayatta Kalma

Para ve finansal sistemlerin nasıl çalıştığı ve dar gelirli kadınları nasıl etkilediği, sistemin ekonomik bir amaca hizmet ederken aynı zamanda istismar yoluyla nasıl kandırdığı ve yoksullaştırdığı üzerine bir görsel-işitsel sunum, konuşma ve Soru Cevap oturumu. Kadınların sisteme karşı çıkmak ve hayatta kalmak için bilmeleri gerekenler etkileşimli olarak sunulmaktadır.

Konuşmacılar: Najma Sadeque ve Deneb Sumbul, Shirkat Gah

Küresel Ekonomi Eğitimi ve Kadınları Güçlendirme Egzersizleri: Analizi genişletirken tabanı da genişletme

Bu eşit zaman paylaşımlı atölye çalışmasında katılımcılar, kadınların güçlenmesi, emek örgütlenme teknikleri ve küresel ekonomi eğitimi ile analizini sendikaların kadın çalışanlarla bağlantı kurması, onları üye olmaya esinlendirmesi ve etkinlikleri ile güçlerini artırmaya yardımcı olmasını sağlayacak şekilde bir araya getiren stratejik eğitimin nasıl yapılacağını deneyimleyecek ve öğrenecekler.

Konuşmacılar: Lisa McGowan, Solidarity Center, Kalthoum Barkallah, Tunisian Railway Union, Suzan Musharbash.

Gıda Egemenliği ve Gıda Güvenliği 

Bu oturumda gıda güvenliği ve gıda egemenliği kavramlarının temel sunulacaktır; bu kavramların nereden ortaya çıktığı ve bağlamları sunulacaktır. Bunların yanı sıra oturum bu ikisi arasındaki ayrımı ve kadın hakları ile ekonomik adaleti geliştirmedeki önemlerini vurgulayacaktır.

Konuşmacılar: Francisca Rodriguez, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI and CLOC-Via Campesina; Berin Ertürk, Çiftci-Sen, La Via Campesina European Coordination üyesi

Bilginin Metalaşması: İnternet’e erişim ve kullanılabilirliğin bilginin üretilme ve paylaşılma şeklini nasıl dönüştürdü

Çoğu çevrimiçi platform ve hizmetin birkaç uluslararası kuruluşa ait olması kadın hakları açısından ne anlama gelir? Uluslararası telif hakkı anlaşmaları, veri koruma ve gizlilik mücadelemizi nasıl etkiler? İnternet’i, ürettiğimiz ve paylaştığımız içerik ve verileri kim yönetmektedir ve feministler bu sürece nasıl katılabilir ve dahil olabilir?

Konuşmacılar: Jac Kee, Association for Progressive Communications Women’s Networking Support Programme

Yeni Uluslararası Ticaret Biçimlerinin Toplumsal Cinsiyet Bakımından Etkileri: Nasıl, Neden ve Nerede?

İki taraflı serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları ticaretten çok daha fazlasını getirmekte ve toplumsal cinsiyet bakımından etkileri de nitelik ve derinlik olarak değişmektedir. Bu oturumda gelişmekte olan ülkelere odaklanılarak tarım, sanayi ve hizmet gibi çeşitli sektörlerde bu sorunlardan bazıları araştırılacak ve haklarında bilgi verilecektir.

Konuşmacılar: Ranja Sengupta, Third World Network