Ekonomi Eğitimi Alanı

Kadın hakları aktivistlerinin ekonomi ve gelişme politikaları ile uygulamaları alanında mücadele etmeleri için; içeriği analiz ederek tam anlamıyla kavrama,  ekonomi politikalarının tartışıldığı ve oluşturulduğu alanlarda varlık göstermek için temel ekonomi ve gelişme terminolojisine hakim olma, karara etki etme ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışma ve deneyimleri (diğer hareketler de dahil olmak üzere) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Ekonomi Eğitimi Alanı, bu konuyla ilgili çalışan birçok bireyin katkıları ve önerileri doğrultusunda oluşturulmuştur. Forum gündemimizin bu yeni bileşeninin oluşumuna sunulan katkılara minnettarız.

Ekonomi eğitim alanı katılımcılara ekonomi, toplumsal cinsiyet ve gelişimde dönüşüm sağlamak için farklı formatlarda kurs ve eğitim ile materyal, metodoloji ve yansımalarını paylaşım fırsatı sunacaktır.  Bu kapsamda, tüm dünyada ekonomi ve gelişim konusunda en fazla eğitim ve kurs ihtiyacı olan kadın hakları savunucularına bu imkânı sunmak için,  yeniden canlanma, tekrar düşünme ve gruplar arasında yeni bir işbirliği yaratma ihtiyacı çerçevesinde ivme kazandırmak istenmektedir.   Bu alanda, ekonomik adalet ve kadın haklarını geliştirmek için aktivistleri daha iyi donatacak zengin deneyimler mevcut olduğu durumlarda, eğitim ve öğretimin nasıl geliştirileceği konusunda etkinliklerde önemli rol üstlenenler arasında stratejik düşünme ve diyalogu teşvik etmeyi umuyoruz.

Ekonomi Eğitimi Alanı kongre merkezinin giriş katında bulunan Galata Balo Salonundadır.

Etkinlikler

Grup Oturumları

Bu oturumların ayrıntılı tanımları için Ara Oturumlar listesindeki Ekonomi Eğitimi Alanı ikonuna bakınız.

 • Ekonomik Güçle Mücadele: Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hakları.
 • Ekonomik ve Kadın Hakları temelinde Kapasite Geliştirmenin Önemine Çağrı: Mücadeleler, eksiklikler ve fırsatlar.
 • Deneyimin Sesi: Aktivistler ve akademisyenler Motivasyon öyküleri, liderlikleri, stratejileri ve diğer birçok konudaki deneyimlerini paylaşıyor
 • Latin Amerika’nın Gelişmesi Müzakeresinde Feminist Ekonominin Katkıları
 • Ekonomik Dönüşüm için Barış Kültürü Yaratmak Güçlenmek için beceri, aşmak için bilgi
 • Sanat ve Güçlendirme
 • Finansal Hizmet, Kişisel Gelişim, Organize olma ve Politik Savunma Odaklı Güçlendirmeye Dayalı Ekonomik Girişimler için Kapasite Geliştirme
 • Ekonomik Zorbalık Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zorbalıktır
 • Gücün Konumunu Tanımlamak: Ekonomiyi Dönüştürmede Politikayı Kullanmak: Genç kadın aktivistler için bir dizi analitik materyal
 • MONIYANEMA: Bogota, Kolombiya’da yerinden edilmiş ve kırılgan bir durumda bulunan yerli kadınların tasarlayıp öncülüğünü ettikleri kalkınma
 • … seks işçiliğinde para ve işi ele alan 7 saat ve 55 dakika

Ekonomi oturumlarının açıklanması

Belirli grupların düzenleyeceği değerlendirme toplantıları, sizlere katıldığınız oturumları değerlendirebileceğiniz, öğrendiklerinizi gözden geçirebileceğiniz ve tartışma konuları hakkındaki duygularınızı paylaşabileceğiniz sıcak bir ortam sağlıyor. 19-21 Nisan

Diğer Etkinlikler

Okuma Durağı

Hepinizin çok meşgul olacağını biliyoruz. Oturumlar, yuvarlak masalar, grup toplantıları ve yeni insanlarla tanışmanın ardından az ve değerli boş vaktiniz kalacak.

Film Sergisi Köşesi

Toplumsal cinsiyet ve ekonomi eğitimi konularında uzman farklı grup ve bireyler çalışmalarını kısa film, dokümanter ya da video formatında sunacaklar. AWID forumu boyunca bu çalışmaların çoğu vitrinde bulunacak. AWID forumu web sitesini ziyaret ederek materyallerin bazılarının fragmanlarını izleyebilirsiniz.

Kaynaklar Standı

Toplumsal cinsiyet ve ekonomi eğitimi uzmanları kitaplarını, materyal ve araçlarını Forum’a getirecekler. Bu çalışmaların sergilenmesi bölge ve temalarına göre organize edilecek.

Öğrenme Yolculuğu Ağacı

Bu ağaca yorumlarınızı veya etkinlik duyurularını asarak, bireylerin ekonomi ve toplumsal cinsiyet hakkındaki öğrenme deneyimleri ve fırsatlarını içeren görsel bir yolculuğun yaratılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Geribildirim lütfen!

İzlenimlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşınAll Pages