Kurul Oturumu (C – E)

Cinsel Özgürleşmenin Tasviri ve Ekonomi

Mısır’da sınıfsal farklılıklar, cinsel baskları haklı çıkarmak için kullanılmakta. 2011 yılının Mart ve Aralık ayları arasında, Mısırlı kadınlar muhafazakar bir feminist gündemi desteklemek yerine örgütlenerek ulusal özgürlük hareketinin önemli bir parçası oldular. Sınıf ve cinsel ayrımcılık, bekaret testleri ve “mavi sütyenli genç kadın” gibi olaylarda önemli roller oynamaktadır.

Sunum yapanlar: Nawara Belal, Salma El-Naqqash, Tarek  Abd El Salam

Düzenleyenler: Nazra for Feminist Studies

Cinsel Özgürlüğü İnternette Aramak: APC İnternet Araştırmasının (ERoTics) Sonuçları

Cinsellikle ilgili kaygılardaki artış, internetteki cinsel içerikle ilgili politikaları doğurdu. Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve ABD’den vaka incelemeleri kullanılarak, histerinin nasıl cinselliği bastıran politikalara ve topluluk mobilizasyonuna dayalı direniş stratejilerine yol açtığı gözler önüne seriliyor.

Sunum yapanlar: Jandira Cavalcanti, Nicolene McLean, Indira Ganesh, Melissa Ditmore, Manjima Bhattacharjya

Düzenleyenler: Association for Progressive Communications, CLAM, Sexuality Policy Watch, Jeanne University, Sex Work Awareness (soon to be Red Umbrella Project)

Cinsellik Eğitimi çok mu Pahalı?: Orta ve Doğu Avrupa’daki gençlerin cinsellik ve üreme sağlığı ve eğitimi

Bu oturumda, Belçika, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerin cinsellik ve üreme sağlığı ve eğitimi değerlendirilecek. ASTRA Gençlik Ağı, gençlerin üreme sağlığı malzemelerine ve cinsellik eğitimi gibi hizmetlere erişimi konusunda yaşanan sorunlara değiniyor.

Sunum yapanlar: Marta Szostak, Elizabet Dimitrova, Tetiana Slobodian

Düzenleyenler: Federation for Women and Family Planning serving as ASTRA Youth Network Secretariat

Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Haklarının Dönüştürücü Gücü ve bunun HIV ile Yaşayan Kadınlar için Nesneleştirilmesi

Bu oturumda, devletin sağlık ve adaletteki rolü sebebiyle HIV ile yaşıyan kadınların nasıl kurumsal ayrımcılığa uğradıkları inceleniyor ve bu durumun küresel ekonomik güçler ve sağlığın özelleştirilmesiyle bağlantılarına değiniliyor. Ayrıca küresel ekonomik gücün kadınların cinsellik ve üreme sağlığı ve hakları üzerinde artan gücü ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Corinne Miele, Lillian Mworeko

Düzenleyenler: ICW Eastern Africa, ICW Southern Africa

Cinsellik, Güç, Para ve Hareketlilik: Kadınların gündelik hayatında ekonomi, cinsellik ve mobilizasyon arasındaki ilişkiyi incelemek

Bu oturumda, Nikaragualı feminist Puntos de Encuentro kuruluşundan kadınlar, kadınların ekonomik, cinsel ve üreme hakları konusunda bireysel ve ortak eylemliliği baz alan bütünlüklü yaklaşımları tartışmaya açıyorlar. Orta Amerika ve Karayiplerde yayınlanan “Contracorriente” adlı diziden sahneleri de içeren araştırmaya dayalı yöntemler paylaşılıyor.

Sunum yapanlar: Teresita Hernandez Ceballos, Sarah Bradshaw, Amy Bank

Düzenleyenler: Fundación Puntos de Encuentro  Nicaragua), Middlesex University

Cinsiyet ve Para: Adalet ve eşitlik için toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme

Bütçeler değer ifadeleridir. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme, hükümet harcamalarının kadınların insan hakları konusunda hükümet kararlılıklarını yansıttığını garantilemek için önemli araçlardır. Tayland, Kanada, Polonya ve Filipinler’deki toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme deneyimlerini öğrenin, kıyaslayın ve paylaşın.

Sunum yapanlar: Kate McInturff, Marivic Raquiza, Malgorzata Tarasiewicz, Ranee Hassarungsee, Sopin Jurakiattikul, Kathleen Lahey, Asa Gunnarsson

Düzenleyenler: Canadian Feminist Alliance for International Action, Social Watch

Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Kadınların Hakları ve Ekonomik Güçlenmedeki Rolü üzerine bir Söyleşi

Kadınların ekonomik güçlenmesi, çok taraflı kalkınma banklarının ilgisini hiç günümüzdeki kadar çekmemişti (örn. Dünya Bankası’nın 2012 Dünya Kalkınma Raporu toplumsal cinsiyet odaklıydı). Bu kurumlardan olanlar da dahil birçok farklı yaklaşımın, bu kurumların kadın hakları konusunda fırsatları, zorlukları ve gerçeklikleri hakkında düşünceleri ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Shireen Lateef, Pierella Paci, Andy Morrison, Mirna Cunningham, Maria Ribargoso Raquiza, Rachel Moussie

Daha Çok Ekonomik Özerkliğe Doğru

Birçok insan, kadınların ekonomik özerkliğinin kendilerini ve onlara muhtaç kişileri geçindirme kapasitesi olarak görür. Fakat bazıları bunu mali özerklikten ayrı tutar. Bu seansın amacı, feminist ekonomi yaklaşımını kullanarak ekonomik özerklik kavramının farklı boyutları hakkında bir grup tartışması gerçekleştirmek.

Sunum yapanlar: Nastaran Moossavi, Celia Alldridge, Setareh Masoumbeiki, Emilia Castro

Düzenleyenler: World March of Women, Foroogh Women’s Documentation Center

Daha İyi Yeniden İnşa: Çatışma sonrası ekonomik iyileşmede kadınları güçlendirmek

Bu seansta ekonomik güç, toplumsal cinsiyet ve barış arasındaki bağlantılar ele alınıyor. Çatışmalı alanlarda kadınların ekonomik etkinliklerindeki değişimin genel iktidar ilişkilerini nasıl etkilediği masaya yatırılıyor. Ayrıca, ekonomik iyileşme politikaları aracılığıyla toplumsal cinsiyet ilişkilerinde yaşanan değişimin nasıl kalıcı hale getirilebileceği tartışılıyor.

Bu seansta ekonomik güç, toplumsal cinsiyet ve barış arasındaki bağlantılar ele alınıyor. Sunum yapanlar: Chitra Nagarajan, Ndeye Sow, Reineira Arguello

Düzenleyenler: International Alert and Gender Action for Peace and Security (GAPS UK)

Dayanışma Temelli bir Ekonomi ve Kadın Hakları için Devlet Politikaları: Ekonomik sistemin ve ataerkilliğin alternatifleri

Bu seansta, Latin Amerika’da devletler ile toplumsal ve kadın hakları hareketlerinin işbirliğiyle kurulacak, alternatif ve dayanışma temelli bir ekonomi için politika önerileri tartışılıyor. Amaç, kadın ve erkeklere refah getirecek, birliksel birikim tüketim modeli temelli ekonomik uygulama ve politikalarını öne çıkarmak.

Sunum yapanlar: Norma  Sanchís, Mercedes  Caracciolo, Julia Evelyn Martínez Barraza, Betsey Cecilia Valdivia López

Düzenleyenler: Asociacion Lola Mora, Asociación Aurora Vivar – Perú

Değişen İklim, Topluluk Direnci Fonu’yla Değişen Önderlik: 12 pilot ülke

Bu panelde, tabandan gelen kadınların önceliklerini felaket ve iklim direnci programlarına dahil etmeye yönelik alternatifler geliştiren Topluluk Direnç Fonu tanıtılıyor. Bu mekanizma, tabandan gelen kadınların felaket ve iklim direnci, ve fakir toplulukların mal varlığının korunması gibi konularda kamusal roller kazanmasını hedefliyor.

Sunum yapanlar: Joyce Nangobi, Godavari Dange, Relinda Sosa, Marling Rodriguez Cerros

Düzenleyenler: GROOTS International, Comite de Emergencia Garifuna-Honduras, CONAMOVIDI-Peru, Swayam Shikshan Prayog- India

Deneyim Sesleri: Aktivist ve akademisyenler deneyimlerini, motivasyon hikayelerini, liderliklerini, stratejilerini ve daha birçok şeyi paylaşıyor

Katılımcılar, ekonomi ve kadın hakları alanlarında beceri geliştirme deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu oturumda, bölgeler arası etkileşim ve öğrenme, akademisyenler ve aktivistler arasında köprü oluşturma, popüler ve örgün eğitim arasındaki birliktelikleri bulma ve feminist ekonomistler, taşralı kadınlar, genç kadınlar ve tabandan gelen kadınlar için projeler hakkında farkındalık yaratma etkinlikler yer alıyor.

Sunum yapanlar: Margot Baruch, Rebecca Brown

Düzenleyenler: AWID

Devrim, Reform ve Baskı: Arap Baharı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki kadınlar ve hareketleri üzerindeki etkisi

Orta Doğu ve Kuzey Afrika, geçtiğimiz iki yılda önemli siyasi ve sosyal dönüşümler yaşadı. Bu oturumda, devrimlerin, reform çabalarının ve baskıcı politikaların Mısır, Tunus, İran, Fas ve Türkiye gibi Müslüman ülkelerdeki kadınlar ve hareketleri üzerindeki etkileri inceleniyor.

Sunum yapanlar: Sussan Tahmasebi, Pinar İlkkaracan, Mozn Hassan, Ahlem Belhadj

Düzenleyenler: Women for Women’s Human Rights, ICAN for Women’s Rights, Peace and Security

Devrimi Dönüştürmek

Aktivistlerin refahı üzerine düzenlenen bu seanslar serisi, aktivistlerin kişisel bakımı hareketinin siyasi, ekonomik ve tarihi yanlarını ele alıyor ve dünya çapında kullanılan stratejileri tartışıyor. Aynı zamanda, basit ve etkili kişisel bakım teknikleri içeren günlük ve pratik beceri edinme atölyeleri düzenleniyor.

Sunum yapanlar: Jelena Djordjevic,  Sandra Ljubinkovic, Nina Jusuf, Yvonne Deutsch

Düzenleyenler: Independent women’s rights activists.

Dışlayıcı Küreselleşmeye Yerel Direniş: Kolombiya, Brezilya ve İspanya’daki çevre, Afrika kökenliler ve göçmen hareketleri

Bu seansta, Salvador de Bahia (Brezilya), Cartagena (Kolombiya), Granada (İspanya), San Andrés ve Providencia (Kolombiya)’dan yerel kadın kuruluşu temsilcileri, dışlayıcı küreselleşmenin gelişimi karşısında dayanışma temelli ekonomiyi baz alan ve hegemonya karşıtı direniş biçimlerini nasıl geliştirdiklerini anlatıyorlar.

Sunum yapanlar:

Diana Carolina Escobar Blanco, Yusmidia Solano Suarez, Laura De La Rosa Solano

Düzenleyenler: Red de Mujeres del Caribe, Corporaciòn Miss Nancy Land, Corporaciòn de Mujeres Orocomay, Asociaciòn de Colombianas inmigrantes “Asocim”

Ekonomi ve Kadın Hakları Konusunda Kapasite Geliştirmenin  Önemine Dikkat Çekmek: Zorluklar, boşluklar ve fırsatlar

Ekonomik politika, feminist aktivistlerin dönüşüm mücadelelerinin önemli bir alanıdır. Bu oturumda, ekonomi ve kadın hakları alanlarında yer alan kapasite geliştirme fırsatlarının bir haritası paylaşılıyor. Kapasite geliştirme çalışmaları yürüten gruplar, çıkarılan haritanın sonuçları üzerinde durup, mevcut eksiklikler ve eğitim programlarının ilerletilmesiyle ilgili tartışmalar için bir sıçrama tahtası oluşturuyorlar.

Sunum yapanlar: Usu Mallya, Norma Sanchis, Kinga Lohmann, Elaine Zuckerman

Ekonomik Adalet için Feminist Hareketler Oluşturmak

Kadın hareketleri, ekonomik, mali, gıdasal, enerjisel ve çevresel krizlerin tehditleri karşısında örgütlenip kolektif bir güç oluşturuyorlar. Bu Hareket Oluşturmaya Giriş seansında örgütlenmenin gerçek anlamda ne olduğu ortaya konuluyor-gelin ekonomik adaleti hedefleyen güçlü feminist hareketleri nasıl yaratabiliriz beraber düşünelim.

Sunum yapanlar: Srilatha Batliwala, Maria Poblet

Düzenleyenler: AWID

Ekonomik Adalete dair Feminist Analizler ve Öneriler

Yaşanmakta olan krizin üçüncü yılında, kadınlar üzerindeki orantısız etkiler devam etmekte. Bu seansta, günümüzdeki küresel bağlam ve kadınların yüzyüze kaldığı siyasi ve ekonomik gerçekliklerin kilit boyutları ele alınıyor. Anaakım kalkınma modelini zorlayan feminist girişimler ve bu girişimlerin ilerleme alanları tartışılıyor.

Sunum yapanlar: Lois Woestman, Kinda Mohamadieh, Alma Espino, Wendy Harcourt

Düzenleyenler: AWID

Ekonomik Dayanışma: Kaynak paylaşımı içeren feminist hak savunuculuğu hakkında farkındalık ve fon imkanları yaratmak

Artık kadınların hak hareketlerinin ne kadar az finanse edildiğini gösteren istatistikleri aşıp kadınların birikim ve kaynaklarını bir araya getirerek sınırsız aktivizm fonları yaratabilecek ekonomik dayanışma modelleri üzerine yoğunlaşalım.

Sunum yapanlar: Amanda Gigler, Iluta Lace, Linda To

Düzenleyenler: HER Fund and Calala Women’s Fund

Ekonomik Dönüşüm için Barış Kültürünü Yaratmak: Güçlenme becerileri, üstesinden gelme bilgisi

Kaynaklarınızı harekete geçirip yeni beceriler edinmek ister misiniz? Kültür, işbirliği, sürdürülebilirlik ve eşitlik aracılığıyla sosyal bir dönüşüm hedefleyen Siglo XXIII hareketinin prensiplerini baz alarak bir paradigma değişimi yaratmak için beceri oluşturma atölyemize katılın.

Sunum yapanlar: Viviana Bernal, Kristen Kane-Osorto, Marta Benavides, Katherine McGhee

Düzenleyenler: Siglo XXIII, Museo Aja, and Femnist Task Force

Ekonomik Güç ve Kalkınma Alternatifleri: Latin Amerika’daki çiftçi, yerli ve feminist hareketlerden öneriler

Bu oturumda, neoliberal ekonomiye alternatif modelleri tartışıyoruz. Latin Amerika’daki kadın, çiftçi ve yerli hakları hareketlerinden çıkan Refah, Gıda Egemenliği ve Tarımsal Ekoloji paradigmaları, doğal kaynaklar, toprak ve suya erişim, bu kaynakların eşit şekilde dağıtımı ve kullanımı konularında çalışmalar yürütmekteler.

Sunum yapanlar: Francisca Rodriguez Huerta, Ana Paula Lopes Ferreira, Pamela Caro Molina, Raquel Romero Zumaran

Düzenleyenler: CEDEM, Action Aid Brasil, Colectivo Cabildeo de Bolivia

Ekonomik Güce Meydan Okumak: Kadınların ekonomik ve sosyal hakları

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini geliştirme ve ekonomik güç yapılarının nasıl kullanılıp değiştirilebileceğini anlamada kadınların sosyo-ekonomik hakları önemli bir rol oynar. Katılımcılar, bu mücadelede insan hakları çerçevesinden nasıl faydalanabileceklerini öğreniyorlar.

Sunum yapanlar: Rebecca Brown, Leilani Farha, Ximena Andion Ibanez

Düzenleyenler: ESCR-Net, Center for Reproductive Rights, Center for Economic and Social Rights, Centre for Equality Rights in Accommodation, Global Initiative on Economic, Social and Cultural Rights, Graciela Dede Delfino, Ximena Andion Ibanez

Ekonomik Krizlerde Kadınlar: Etkiller, politika tepkileri ve alternatifler

Bu oturumda, kadınlar ve ekonomik krizler arasındaki karmaşık ilişki Türkiye özelinde tartışılıyor. Ayrıca, krizlerin etkileri, emek piyasası bölünmesinin sonuçları, işçi haklarındaki erozyon, krizlere verilen kamusal politika tepkileri ve toplumsal cinsiyete duyarlı alternatif politikalar ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Yelda Yücel, Melda Ozturk, Ozge Izdes, Nurcan Ozkaplan

Düzenleyenler: The Initiative For Women’s Labor and Employment (KEIG)

Ekonomik Şiddet Toplumsal Cinsyete Dayalı Şiddettir

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete anaakım yaklaşım, genellikle kadınların bedenleri, psikolojileri ve cinsellikler üzerinde yoğunlaşır. Bu seansta, kadın seks işçilerinin ekonomik hayatlarını etkileyen ve daha az bilinen şiddet türlerine dikkat çekmek için toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin cinsel, fiziksel ve ekonomik yanları arasındaki ilişkiler inceleniyor.

Sunum yapanlar: Tosh Legoreng, Ana Luz Mamani Silva, Mariann Bodzar, Sarah Walker

Düzenleyenler: Mama Cash, Sisonke Botswana, Guyana Sex Work Coalition, Mujeres del Sur, AMIHAN

Engelli Kadınların Ekonomik Kaynaklara ve Adalete Erişimi

Bu oturum üç bölümden oluşmakta. İlk bölümde, üç panelist üç farklı konuyu ele alıyor: (a) dünya çapında engelli kadınlar ve karşılaştıkları sorunlar, (b) İslami ülkelerde gelenek ve din arasında kalan engelli kadınlar (c) Engelli Afgan kadınlar.

Bu oturum üç bölümden oluşmakta. İlk bölümde, üç panelist üç farklı konuyu ele alıyor:

Sunum yapanlar: Jamila  Afghani, Fazal kakar, Mahfooza Folad

Düzenleyenler: NECDO, FSECO, JAF

Engelli Kadınların İş Piyasasındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin bir Parçası Olmasında Ekonomik Gücün Etkisi

Bu seansta engelli kadınların istihdam ve eğitim konularında yaşadıkları sıkıntılar ele alınıyor. Katılımcılar, engelli kadınların haklarını geliştirmek amacıyla çeşitli durumları analiz edip ekonomik gücü dönüştürmek için stratejiler geliştiriyorlar.

Sunum yapanlar: Jacqueline Santos

Düzenleyenler: Fédération Internationale des Droits de la Personne Handicapée (F.I.D.P.H)

Etkili Kalkınma İşbirliği için Busan Ortaklığı’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları: Uygulama stratejileri

Bu oturumda, bir kitap tanıtımı yapılıyor ve Afrika’da kalkınma etkinleştirme stratejileri tartışılıyor. FEMNET ve partner kuruluşlar deneyimlerini paylaşıyor, sıkça karşılaşılan engelleri ele alıyor ve Etkili Kalkınma İşbirliği için Busan Ortaklığı’nın uygulanması amacıyla savunuculuk yapan feminist ve kadın hakları kuruluşları için etkili stratejiler tartışılıyor.

Sunum yapanlar: Roselyn Musa, Marren Bukachi, Dinah Musindarwezo

Düzenleyenler: FEMNET,  EASSI

Ev İçi Şiddetin Ekonomisi

Bu panelde, ev içi şiddetin ekonomisi inceleniyor, genel ekonominin kadınlara yönelik şiddete etkisi ele alınıyor, ekonomik ve diğer krizlerin sonuçları değerlendiriliyor ve hükümetleri şiddete karşı harekete geçirmeye yönelik ekonomik tartışmalar yürütülüyor.

Sunum yapanlar: Christelle Cronje, l Loeky  Droesen, l Anara  Moldasheva, Diana Miloslavich Túpac

Düzenleyenler: MOSAIC, Kyrgyz Crisis Center, Rights for Change, Flora Tristan

Evde Çalışan Kadın İşçilerin Örgütlenmesi

Evden çalışan işçilerin örgütlenmesi, 1970’lerden beri büyüyerek devam etmekte. Günümüzde daha fazla görünürlük ve tanınma elde etmiş olsalar da örgütlenme konusunda birçok engelle karşılaşmaktalar. Bu oturumda, evden çalışan işçiler nasıl örgütlendiklerini ve zorlukların üstesinden geldiklerini anlatıyorlar.

Sunum yapanlar: Hesti Wijaya, Gulsum  Coskun, Rozalina Ivanova, Annie Delaney, Sutarti Sutarti, Hesti Wijaya

Düzenleyenler: Homeworkers Worldwide

Evden Yapılan İşler: Deneyim paylaşımı

Evden yapılan işler yaygınlaşmakta ve genellikle kadınlar tarafından yapılmakta. Kadın işçiler kendilerini işçi olarak görmedikleri için, bu alanda örgütlenip gerekli değişiklikler konusunda baskı oluşturmuyorlar. Bu seansta, evden yapılan işlerin görünürlüğü ve bu işler hakkındaki örgütlenme ve kamu politikalarıyla ilgili araştırmalar ve savunuculuk deneyimleri paylaşılıyor.

Sunum yapanlar: Ayşen Karakulak, Gülcan Kaçan, Nurcan Yalçın, Seniye Işık

Düzenleyenler: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi