Ara Oturumlar (F – I)

Fakirler için Tasarruf, Zenginler için Kurtarma Paketleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde eşitlik, adalet ve insan haklarına yönelik tehditler

Bu panelde, borç krizinin Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomik adalet üzerindeki etkisi inceleniyor ve bu krizin, kalıcı bir güvensizlik içindeki belirli topluluklar için ne ifade ettiği tartışılıyor. Tasarrufun alt sınıf ve azınlık gruplara mensup kadınlar üzerindeki etkileri ve bu konuda feminist çözüm önerileri paylaşılıyor.

Sunum yapanlar: Ejim Duke, Bhumika Muchhala, Radhika Balakrishnan

Feminizm, Queer Aktivizmi, ve Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırım (BDS): Siyasal değişim ve Filistinlilerin hakları için küresel bir hareket

Bu interaktif atölyede, 2005’te Filistinli sivil toplum tarafından yapılan Boykot, Yatırımları Geri Çekme ve Yaptırım (BDS) çağrısı temelinde, etkili ve içinde bulunduğu bağlama hassas BDS kampanyalarını başlatma ve bu çabalara katılımın yolları tartışılıyor. Aynı zamanda BDS hareketinin başarıları paylaşılıyor ve bazı etkili boykot örnekleri inceleniyor.

Sunum yapanlar: Lynn Darwich, Haneen Maikey

Düzenleyenler: Queers Against Israeli Apartheid, Palestinian Queers for BDS

Fon Kuruluşları ve Aktivistler arasında, Kadınların Ekonomik olarak Kurtarılması yerine Ekonomik Hakları için Fon Yaratmak üzerine bir Diyalog

Günümüzde birçok söylem, kadınların ekonomik etkinliklerini sadece ekonomik göstergeleri iyileştirmeye yarayan bir strateji olarak görüyor, kadınların yoksulluğunun sebeplerini gözardı ediyor ve fon kuruluşlarının kadın haklarını geliştirmeye yönelik ilgilerini azaltıyor. Bu oturumda, bahsedilen araççı söylemler sorgulanıp, merkezinde kadın hakları olan bir söylem geliştirmek için stratejiler geliştiriliyor.

Sunum yapanlar: Anasuya Sengupta, Susan Jessop, Sangeeta Budhiraja

Düzenleyenler: Global Fund for Women, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Mama Cash

Fonların Genel Manzarası: Tonu ayarlamak

Kaynak Mobilizasyonu Merkezi’nin tonunu ayarlamak ve burası için bilgilendirici bir zemin hazırlamak amacıyla, bu oturumda Kadın Hakları için Gereken Para Nerede? 2011 Küresel Anketi’nin sonuçları kullanılarak fonların genel bir manzarası çiziliyor ve fon trendleri analiz edilerek genel bir siyasal çerçeve ortaya konuluyor.

Sunum yapanlar: Angelika. Arutyunova, Emilienne De Lion, Rosalind Eyben, Patty O’Niel

Düzenleyenler: AWID

Geçiş Ekonomilerinde Cinsel Hakları Tartışmak: Bir Orta Asya Kervansarayı’nda diyalog çağrısı

Bu oturum, geçiş ekonomilerinde cinsellik meselelerini tartışmak amacıyla,”Eski İpek Yolu üzerinde bir Kervansaray’da” kırılgan gruplarla taşralı kadınlar, engelli kadınlar, LBT, seks işçileri, uyuşturucu bağımlısı kadınlar) çalışan Orta Asyalı hak savunucuları tarafından düzenleniyor.

Sunum yapanlar: Tatiana Temirova, Zhyldyz  Torobekova, Zulfiya Baisakova, Saida Inoyatova

Düzenleyenler: NGOs Alga, Asteria, Labris (Kyrgyzstan), Union of Crisis Centres (Kazakhstan), Ishtirok (Tajikistan)

Genç Aktivistler, Toprak Hakları ve Gençlik Liderleri Gelişimi

Genç aktivistler, genç kadınların liderliklerini beslemek ve kadınları toprak hakları gibi konularda ayrımcılığa uğratan engellere meydan okumak için yaptıkları çalışmaları paylaşarak geleneklere ve iktidar hiyerarşilerine nasıl direndiklerini anlatıyorlar.

Sunum yapanlar: Ofa-Ki-Levuka Guttenbeil, Karanina Sumeo, Karlo Karlo Mila, Roshni Sami

Düzenleyenler: Young Women’s Christian Association, Women and Children Crisis Centre, Pasifiki Services Limited

Genç Feminist Aktivizm Neden Desteklenmelidir?

Genç feminist aktivizmi neden desteklenmeli? Son yıllarda, daha katılımcı yaklaşımlar aracılığıyla hibecilik ve kapasite geliştirerek güç ve sorumluluğu kaydırmayı hedefleyen yeni paradigma ve uygulamalara şahitlik ediyoruz. Bu oturumda, genç feministleri hakları ve ihtiyaçları konusunda aktif bir şekilde çalışmaya iten girişimler ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Amina Doherty, Jessica Horn, Esther Lever, Kim Wolf, Shakira Simmons

Düzenleyenler: FRIDA

Genç Kadınlar Ekonomi Konuşuyor: Gelecek nesil kadın işçilerin sesini tartışmaya dahil etmek

IMOW’un “Genç Kadınlar Ekonomi Konuşuyor” adlı elektronik sergisi, genç kadınların eşsiz seslerini, çözümlerini ve engellerini küresel tartışmalara dahil ediyor. Bu oturumda, genç kadınların küresel ekonomiye dair endişeleri paylaşılacak ve aktivismi körükleyip güncel ekonomik meseleleri içeren tartışmalara katkı sunacak yaratıcı projeler üzerine bir vaka incelemesi katılımcılarla paylaşılıyor.

Sunum yapanlar: Clare Winterton

Düzenleyenler: International Museum of Women

Genç Kızların Hakları için Gereken Para Nerede?

Genç kızlar ekonomik ve sosyal adalet için örgütleniyorlar fakat fonlara erişimleri çok kısıtlı. Bu panel, genç kızların girişimlerine kaynak sağlamada karşılaşılan engel ve fırsatları değerlendirmek için fon kuruluşlarıyla genç kızların kurumlarını bir araya getiriyor.

Sunum yapanlar: Carla Lopez, Ayero Sarah, Selamawit Terefe, Saeai Maldonado Baquero

Düzenleyenler: American Jewish World Service, Global Fund for Women, Mama Cash

Genç Yerli Kadınlar, Dünya Ana’nın Kız Çocukları: Ekolojik sağlığın korunmasında önemli aktörler

İklim değişimi insanlık için önemli bir tehdit teşkil etmekte ve bu durumdan en kötü etkilenen kesim yerli halklar, özellikle de yerli kadınlardır. Yerli gençlik bu konuda çok endişeli ve Dünya Ana’nın sağlığının korunmasına yönelik alternatif süreçler öneriyorlar.

Sunum yapanlar: Christine Golocan, Cynthia Wechabe, Apolinaria Santana

Düzenleyenler: Foro Internacional de Mujeres Indígenas

Gıda Sistemini Dönüştüren ve Haklarını Geliştiren Kadınlar: Prensip ve araçların pratik uygulamalarını paylaşmak

Bu interaktif oturumda, kadınların kitlesel bir biçimde tarım, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar konusundaki politikaları etkileme ve bu konulara dair haklarını geliştirme gücü ele alınıyor. Sunumcu ve katılımcıların kitlesel eylem deneyimlerinden faydalanarak, katılımcıların gıda sistemini dönüştürürken kullanabilecekleri fırsat ve stratejileri belirleme ve uygulama becerileri geliştiriliyor.

Sunum yapanlar: Sally Baden, Dibya Gurung, Lauren Ravon, Maria Mateo

Düzenleyenler: WOCAN and Oxfam

Göçmen Kadınların İnsan Haklarını Talep Etmek için İttifak Kurmak

Göçün sebeplerini ve kadınlar üzerindeki etkilerini keşfetmek, makroekonomik ve göçle ilgili politikaları etkilemek için stratejiler üretmek, küresel kadının insan hakları savunucuları, göçmen kadınlar ve işçi dernekleri arasında köprü kurmak ve göçmen kadınların insan haklarını geliştirmek için bu interaktif seansa katılın.

Sunum yapanlar: Catherine Tactaquin, Filomenita  Hoegsholm, Eve Geddie, Lizy Joseph, Hanny Ben Israel

Düzenleyenler: National Network for Immigrant and Refugee Rights, K.U.L.U-Women & Development Denmark and Women in Development Europe, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrant, National Domestic Workers Movement, Kav LaOved, Women and Global Migration Network

Görmenin Yeni Yolları: Feminist sosyal adalet hizmetinin görsel/sanatsal dışavurumu ve değeri

Feminist sosyal adalet hizmeti yeni görme yollarını gerekli kılar. İlgilendiğimiz soru; “bu hizmet nasıl farklılıklar yaratır?” Fotoğraf, dijital hikaye anlatımı ve şiir gibi sanatsal metodolojilerin dönüştürücü yanları, sosyal değişimi görmeye ve görünür kılmaya umut verici başlangıçlar sunar.

Sunum yapanlar: Jacqueline Hart, Amy  Hill, Claudia Mitchell

Düzenleyenler: Independent Consultant; Center for Digital Storytelling, McGill University

Gözetim ve Değerlendirme Feminist Olabilir mi?

Kadın hakları kuruluşları çok birleşenli siyasi ve feminist değişim süreçlerine öncülük etmekteler. Gözetim ve değerlendirme uygulamalarımız neden aynı şekilde olmasın? Kadın örgütleri fon kaynaklarının neden fark yarattığını göstek zorunda kalıyorlar, bu seansa katılın ve feminist değerlendirme ve gözetlemeye dair kolektif bilgimizi oluşturmaya katkıda bulunun.

Sunum yapanlar: Srilatha Batliwala, Caitlin Stanton, Anasuya Sengupta, Geetanjali Misra

Düzenleyenler: AWID

Güneydoğu Asya’da Kadınların Ekonomik Haklar ve Demokrasi için Örgütlenmesi

Kadınların ekonomik eşitsizliği ve büyüyen yoksulluğunun altında demokrasi eksikliği yatmakta. Kendi gerçekliklerini ve deneyimlerini kullanarak, farklı kesimlerden genç kadınlar kaynak mülkiyetini değiştirmeyi öngören farklı bir ekonomik adalet yaklaşımı paylaşıyorlar.

Sunum yapanlar: Siti Harsun, Gizela da Cruz de Carvalho, Chan Kunthea, Dina Lumbantobing

Düzenleyenler: Feto ho Kbiit Servisu Hamutuk (East T’imor), Serikat Peguyuban Petani Qoryah Thoyibah (SPPQT), Committee to Promote Women in Politics (Cambodia), JASS (Southeast Asia)

Hakların Nesneleştirilmesi: Mahremiyet ve Zevk A.Ş.

Facebook gibi şirketler, kadınların insan haklarını koruma ve savunma gücü ve sorumluluğu elde etmekteler. Elimizdeki imkan ve bilgiler bu gücü pekiştirmekte fakat haklar kâr için takas edilirse neler risk altına girebilir? Feministler bu konuda neler yapabilir?

Sunum yapanlar: Jac Kee, Nighat Dad, Nadine Moawad, Valentina Pellizzer, Janine Moolman

Düzenleyenler: Association for Progressive Communications Women’s Networking Support Programme, Bytes for All, OWPSEE, Bekhsoos.com Queer Arab Weekly

Halkların ve Doğanın Sürdürülebilirliğine Doğru

Bakım ekonomisi, ekofeminizm ve sosyal-bağlantılı ekonomiyi birleştiren bütünlüklü bir yaklaşım kullanılarak, kadınların emek anlayışlarının önemine değiniyoruz ve hem sürdürülebilir üretim araçları oluşturma hem de hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan ekonomik faaliyetlerin çıktılarının eşit dağıtımı meselelerini tartışıyoruz.

Sunum yapanlar: Paulina  González Sánchez, Janneth Lozano Bustos, Lourdes del Carmen Angulo Salazar

Düzenleyenler: REPEM, Organizaciones socias de REPEM América Latina (Uruguay y Colombia), Codacop, GAP, IPRU

HIV ve Kadına Yönelik Şiddetin Ulusal HIV Çabalarında Bütünleştirilmesi

Kadınlar Beklemez, “UNAIDS Kadınlar ve Genç Kızlar Gündemi”nin ulusal ölçeklerdeki uygulamasının, kadına yönelik şiddet konularını içermesi amacıyla 2011 yılından beri çalışmakta. Farklı ülkelerden kampanya liderleri, HIV ve kadına yönelik şiddet olgularının ülkelerinin AIDS çabalarına bütünleşmiş bir şekilde eklenmesini ve bu süreçler sırasında karşılaştıkları zorluklarla baş etme tekniklerini bizlerle paylaşıyorlar.

Sunum yapanlar: Mabel Bianco, Meena Seshu, Alessandra  Nilo, Baby Nasution, Roselynn Musa

Düzenleyenler: Women Won’t Wait, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer

İklim Adaleti ve İklim Borcu Tazminatı: Feminist fikirler, tabandan gelen kadınların deneyimleri ve mücadeleleri

Bu oturum, Asya İklim Adaleti ve İklim Borcu Tazminatı kampanyasına katılan veya bu kampanyayla ilgilenen tüm kadın gruplarına açıktır. Bu seansın amacı, iklim değişimine feminist yaklaşımları ve kampanyayı destekleyen ulusal ve bölgesel girişimleri tanıtmaktır.

Sunum yapanlar: Lydinyda Nacpil, Wardarina Thaib, Uma Chowdhury, Flora Santos, Puspa Dewy, Manisha Subedi Pokhrel

Düzenleyenler: Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, Women’s Solidarity-Indonesia, Jagaran Nepal

İklim Değişimiyle Mücadele Kapsamında Orman ve Toprak Gasbına karşı Kadın Direnişi

Bu etkinlikte, katılımcılarda büyük ölçekli biyo-enerji, orman karbonu ofset pazarları ve diğer iklim değişimiyle mücadele politikaları hakkında farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bu hedefle, orman ve toprak gasbı ve diğer olumsuz etmenlerin kadınlar üzerideki etkisi, kadınların doğal kaynaklara erişimi ve bu kaynaklar üzerindeki kontrolü hakkında stratejiler geliştiriliyor.

Sunum yapanlar: Anne Petermann, Jennifer Koinante, Tatiana Roa Avendaño, Simone Lovera

Düzenleyenler: Global Forest Coalition, Global Justice Ecology Project, Biofuelwatch, Censat Agua Viva, Timberwatch Coalition, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests

İktidat Alanlarını Belirlemek: Ekonomiyi dönüştürmek için siyaseti kullanmak. Genç kadın aktivistler için bir takım analitik araçlar

Genç feminist aktivistler olarak adaletsizlik ve eşitsizliği görüyor; anne, baba, kardeş ve çocuklarımızın acılarını hissediyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz. Fakat çoğu zaman, politikacılar, şirketler, ordular ve zenginler üstesinden gelinemeyecek kadar çok güçlüler. Bu seansta, genç feminist aktivistlere çevrelerindeki güç merkezlerini belirleme, kampanyalar tasarlama, güç ve direniş ağları oluşturma ve sosyal değişim elde etme konularında bir takım analitik araçlar paylaşıyoruz.

Sunum yapanlar: Ana Gilling

Düzenleyenler: Wellington Young Feminists Collective

İnsan Hakları ve Makroekonomi Çerçevesini kullanarak Bakım Krizinin İçini Açmak

Bu oturumda, bakım krizinin, makroekonomik politikalara insan hakları çerçevesinden yaklaşarak nasıl anlaşılabileceği ele alınıyor. Bu çerçevenin tanıtımıyla başlayan oturumda, böyle bir analizin siyasetçileri bakım krizini görmeye ve bu konuda harekete geçmeye nasıl zorlayacağı aktarılıyor.

Sunum yapanlar: Rachel  Moussie, Mona Sherpa, Radhika Balakrishnan

Düzenleyenler: ActionAid, Center for Women’s Global Leadership

İşçi Dövizlerinden Boğucu Borçlara: Büyük işçi dövizi göndericilerinin ağır borç altında olmaları çelişkisi

Kadın göçmen işçiler çocuklarının bakımı konusunda büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Hem arkada bırakılan hem de yurtdışında dünyaya gelen çocukların durumu bu şekilde. Bu oturum, bahsedilen kadınların ekonomik ve manevi özgürlükleri için, vaka incelemeleri ve engellerin muhakemesi yoluyla, stratejiler üretmeyi hedefliyor.

Sunum yapanlar: Magdalena Sitorus, Lienda Wati, Evie Permata Sari, June Beckx

Düzenleyenler: SAPA Indonesia

İşgal Et Hareketi: Feminist politikalar için bir alan?

Bu oturumda, İşgal Et Hareketi’ndeki feminizm, dünya çapındaki halk hareketleri bağlamında inceleniyor. Feminist gündemler ve stratejiler paylaşılıyor ve bunların İşgal Et’in yapısına nasıl eklenebileceği sorusuna cevap aranıyor. Feministler arasındaki siyasal farklılıklar göz önünde bulundurularak, feminist çevreler içindeki siyasi tartışmalar ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Maria Poblet, Emi Kane, Jodie Evans

İsyankar Genç Kadınlar Anne ve Büyükannelerinin Özerkleşme Erdemini Miras Alırlar

Örgün eğitim ve yeni teknolojiler aracılığıyla, genç kadınlar kapitalist, piyasa-merkezli ve bireysel rekabet siyasi modeline dayanan bilgiler edinmekteler. Bu tür bilgiler, kadın atalarımızın sahip olduğu insancıl kültür ve ortak değerlerden oldukça uzaktır.

Sunum yapanlar: i Mafalda Eugenia Galdames Castro, María Angélica Valderrama Cayuman, Rocio Ivonne Alorda Zelada

Düzenleyenler: Marcha Mundial de Mujeres (Chile)