Yuvarlak Masa Dayanışma Toplantıları

AWID Forum öğle yemeği saatinde yuvarlak masa dayanışma toplantılarına yer tahsis etmiştir. İki farklı türde oturumlar yapılacaktır. İlk oturumlar, Forum Uluslararası Planlama Komitesinin düzenli grup oturumları için yer veremediği ancak forum programı içerisinde yer verme konusunda kararlı olduğumuz spesifik deneyim-paylaşımı ve değişimi için yapılacak oturumlar. İkinci oturumlar, kadının insan haklarının tehdit altında olduğu belirli husus ya da durumlarla ilgili oturumlar olup, oturumu düzenleyenler farkındalığı artırmaya veya çok güçlü bir uluslararası dayanışmayı harekete geçirmeye çalışacaklar.  Katılımcılara öğle yemeklerini alıp doğrudan oturumların düzenlendiği odalara gitmeleri tavsiye edilir.

Afgan Kadın Liderler Afganistan’ın Geleceğini Kuruyor: Ekonomik, yasal, siyasal ve insana dair haklar

Afganistan’ın yeniden yapılanması için siyaset, hukuk ve politika reformu gibi alanlarda çalışarak ve kadınların yönettiği işletmelere katılarak hayatlarını riske atan dört Afgan kadın lider, tüm engellere karşı elde edilen kazanımları tartışıyor.

Sunum yapanlar: Manizha Naderi, Soraya Omar, Fawzia Koofi, Maria Bashir, Esther Hynemani

Düzenleyenler: Women for Afghan Women

Bir Zamanlar Lezbiyen bir Çift Yaşardı

Bu oturumda, kadınların cinsel yönelimleri sebebiyle yaşadıkları sorunlar anlatılıyor. Gölge oyunu sanatı kullanılarak genel sosyal sorunlar ile Kırgızistan’daki deneyimlerimiz arasındaki ilişkileri gösteriyoruz. Bu sorunlara çözüm aramak ve lezbiyen ve biseksüel kadınların yaşadıkları ayrımcılığa son vermek için katılımcılarla bir beyin fırtınası düzenliyoruz.

Sunum yapanlar: Nazgul Abylgazieva, Liliia Ten, Ekaterina Zelinskaya, Anna Kirey

Düzenleyenler: Labrys – Central Asian LGBT Network

Bolivya’daki Maden Sektöründe Emeğin Rolü, Farklılaşan Kimlikler ve Kadın Örgütlenmesi

Küreselleşme, Bolivyalı kadın madencilerin çalışma koşullarını belirlemekte. Değişik çalışma koşullarımız kaynaklara erişim seviyelerimizde farklılaşma yaratarak çeşitli kimlikler edinmemize sebep oluyor. Bu durum, bir birlik olarak koşullarımızı ve ekonomiyi dönüştürme gücümüzü sınırlıyor.

Sunum yapanlar: Cintia Gabriela Barriga Gonzale, Dora Camacho Huarita, Mei López-Trueba, Nuria Fernández Castro, Josefa  Vargas Charca

Düzenleyenler: Red Nacional Mujeres y Minería

Burma’da Militarize olmuş Kalkınmaya Direnen Kadınlar

Burma’da Militarize olmuş Kalkınmaya Direnen Kadınlar” başlıklı bu oturum bir tartışma paneli şeklinde yürütülüyor. Bu panelin amacı, Burma’daki kadınların içinde bulundukları durum hakkında farkındalık yaratmak ve değişim ve demokrasinin yeniden kurulması konularında uluslararası toplumdan destek almak.

Sunum yapanlar: Nang Won,Tin Tin Nyo, Naw KN’yaw Paw

Düzenleyenler: Women’s League of Burma, Shan Women’s Action Network

Çatışma-sonrası ve Yeniden Yapılanma Dönemlerindeki Barışı Pekiştirme Süreçlerine Kadınların Güven Altına Alınmış Katılımı

Etkili ve ciddi bir barış süreci ancak kadınların gerçek katılımıyla mümkündür. Bı yüzden öncelikle, daha önce ihlal veya inkâr edilmiş temel haklar korunmalı ve geliştirilmelidir.

Sunum yapanlar: Fanny Fatou

Düzenleyenler: Génération Femmes du troisième Millénaire, ONG

Eğer Barış Antlaşmasında Değilse Ne Zaman?

Kadınları barış süreçlerine dahil etme girişimlerine rağmen, kadınların bu süreçlere katılımı yok denecek kadar az. Neden? Halen ne tür engeller var? Bu oturumda Dağlık Karabağ sorunu ele alınıyor, değişim için çabalayan kadınlarla tartışma ortamı sağlanıyor ve dört farklı çatışma alanından gelen kadınlar sunumlar yapıyor.

Sunum yapanlar: Christina Hagner, Eva Zillén, Pervana Mamedova, Gohar Shahnazaryan, WHRD

Düzenleyenler: The Kvinna till Kvinna Foundation

Ekonomik Gücü Çatışmalı Bölgelerde Değişim Getirmek için Kullanmak: Demokratik Kongo Cumhuriyeti örneği

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kadınlar, Birleşmiş Milletler’in 1325 no.lu kararının uygulanmasını nasıl destekleyebilirler? Güçlü bir kadınların ekonomik hakları hareketi yeniden yapılanmaya nasıl katkıda bulunabilir? En önemlisi, kadına yönelik şiddet nasıl engellenebilir?

Sunum yapanlar: Annie Matundu Mbambi, Modi Ntambwe

Düzenleyenler: Women’s International for Peace and Freedom RDC, RVDAGE/VL

İsrail’in, gerçekleştirdiği insan hakkı ihlallerini gizlemek için queer haklarını gözetmesi (Pinkwashing).

Bu yuvarlak masa toplantısında, Filistinli queer hareketi benzer mücadelelerin kurduğu bir koalisyon olarak tartışılıyor ve hareketin, çalışmalarında ortaya çıkan çeşitli – ve bazen rakip- değerlendirmeleri nasıl ele aldığı inceleniyor. Ayrınca, Boykot, Yatırımları Geri Çekme ve Yaptırım (BDS) hareketi başta olmak üzere çeşitli stratejiler değerlendiriliyor.

Sunum yapanlar: Ghadir, Haneen, and Hind

Düzenleyenler: Aswat- Palestinian Gay Women

Güney Kivu’da Şiddet, Çatışma ve Militarizm: Mwenga Bölgesi örneği

Bu panelde, ekonomik gücün belirli alanlarda işleyişi, çıkarılan dersler ve temel tartışmalar inceleniyor. Ayrıca kadınların hak hareketlerine dair dönüştürücü ve alternatif uygulamalar ile farklı yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen güncel deneyimlerin güçlü ve zayıf kalan yanları ele alınıyor.

Sunum yapanlar Bibyshe Takubusoga Mundjo, Pascal Isumbisho Mwapu, Régine Riziki Mwaluke, Jacqueline Lutala Bililo

Güney Sudan Kadınlar için Dayanışma Arayışı

Son 20 yıldır Güney Sudan’da yıkıcı bir savaş yaşanmakta. Sonunda, 2011 Temmuzu’nda kendi devletimizi kurabildik. Bu coşkuya rağmen yapılacak çok kalkınma işi var. Bu seansta, diğer kadın hak hareketlerinden hikayeler paylaşmak istiyoruz. Ne tür dersler çıkarıp paylaşabiliriz?

Sunum yapanlar: Lilian Rizik

Düzenleyenler: South Sudan Women Empowerment Network

Hizmet için Sosyal Değişim veya STK Liderleri

Bu panelde, 2003’te Irak’ta özgürlük ve eşitlik için hak savunuculuğu yapmak amacıyla kurulan Irak’da Kadın Özgürlüğü Kuruluşu’ndan (OWFI) çıkarılan dersler paylaşılıyor. Fon koşulları ve saldırgan politik ortam, son yıllardaki devrimlerin Orta Doğu’da eşitlikçi bir kitle hareketi oluşturma fırsatları doğurmasına kadar, OWFI’nin daha çok hizmet sağlayan bir STK gibi çalışmasına sebep olmuştur.

Sunum yapanlar: Yanar Mohammed, Jannat Al Ghezzi, Houzan Mahmoud, Dalal Hassan

Düzenleyenler: Organization of Women’s Freedom in Iraq

Kadınlar Çalışıyor: Sri Lanka’daki çay sektörünü dönüştürmek için stratejik ittifaklar

Sri Lanka’daki çay sektörü, ülkenin en önemli istihdam alanıdır. Ülkedeki kadın işçilerin yaşam ve geçim yolları, sömürgeciliğin mirası ve cinsiyetçi bir iş bölümünin etkisi altında. Tarım Alanları Toplulukları Projesi, çay üretim alanlarındaki işçilerin yaşam kalitesini artırmak için farklı menfaat sahipleri arasında ittifak kurma stratejileri geliştiriyor.

Sunum yapanlar: Jeganathan Rathna, M Regina, Valarmathy Subramaniam, Thiyarani Rasiah

Düzenleyenler: WUSC (Canada), WUSC (Sri Lanka) in collaboration with tea estates and CBOs.

Kadınlara ve Genç Kızlara Yönelik Cinsel İstismar ve Şiddet: Haiti’de ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin toplandıkları kamplarda büyüyen krizler

Haiti’deki depremin ardından, özellikle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldıkları kamplarda, kadınlara yönelik cinsel şiddet ve istismar devam etmekte. Bu Dayanışma Yuvarlak Masası’nda, bu durum eşitsizlik ve fakirlik bağlamında ele alınıyor. Haitili lider Jocie Philistin, KOFAVIV’in depremzede ihtiyaçlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmaları paylaşıyor, şiddeti sürekli kılan yapıları inceliyor ve uluslararası bir dayanışmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Sunum yapanlar: Jocie Philistin

Düzenleyenler: KOFAVIV

Kadınların Ekonomik Güçlenme Stratejileri: Engeller ve yaklaşımlar

Bu seansta, kadınların ekonomik statü deneyimleri, güçlenme stratejileri ve aldıkları roller inceleniyor. Kadın STKların, kadın ağlarının, taşralı kadın aktivistlerin, fon kuruluşlarının ve devletlerin yaklaşımları vurgulanıyor. Ayrıca bu konulara dair öneriler tartışılıyor.

Sunum yapanlar:  Olga Djanaeva, Yiping Cai, Sizani Ngubane, Bubumairam Sarieva, Nurgul Dzhanaev

Düzenleyenler: Forum of Women’s NGOs of Kyrgyzstan, ALGA, RWM

Kadınların Ekonomik Gücünü Dönüştürmek ve Kırsal Kalkınma Hareketleri: Şu an neredeyiz?

Kadınların ekonomik gücünü dönüştürme noktasında elde edilen önemli kazanımlar, azalan kadın örgütlülüğü ile politika uygulanması, kaynak dağıtımı ve kararlılık konularında yaşanan sorunlar yüzünden gölgeleniyor. Bu seansta, Himalayalar’daki kadınların güçlenme ve kalkınma stratejileri ve Gayri Safi Milli Refah gibi alternatif yaklaşımlar enine boyuna tartılıyor.

Sunum yapanlar: Ritu Verma, Manohara Kadkha, Phuntshok Thsering, Dibya Gurung

Düzenleyenler: International Centre for Integreated Mountain Development

Kilise ve Devletin Evliliği: Filipinler’de cinsellik ve üreme hakları aktivistlerinin stratejileri ve yaşadıkları sorunlar

Bu oturumda, Filipinli kadınlar Katolik Kilisesi’nin ülkelerindeki köktendincilik üzerindeki etkileri ve ulusal ve yerel seviyelerde ülkenin yasal ve siyasal sistemlerine nasıl sızdığını tartışıyorlar. Bu durumla nasıl mücadele ettiklerini paylaşıp köktendinciliğe karşı zaferlerini ve dönüm noktalarını bizlerle paylaşıyorlar.

Sunum yapanlar: Claire Angeline Luczon, Leavides Cabarrubias, Clara Rita Padilla, Virginia Viray

Düzenleyenler/; Womenlead Foundation, Engenderights, University of the Philippines Diliman Gender Office

Kanada’da Yerli Kadınlara Yönelik Şiddet

Kolonileşmenin mirası, yerel kadınların sosyo-ekonomik haklarını ciddi bir biçimde etkiledi. Bu oturumda, yerli kadınlara yönelik şiddetin birbiriyle bağlantılı ve karmaşık sebeplerini inceleme ve hem kültürel geleneklere hem de uluslararası araçlara dayanan çözüm önerileri ve yaratıcı ittifaklar yaratma konusunda Kanada’da yapılan çalışmalar ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Lea MacKenzie, Margaret McKay, Wendy John, Kate MacInturff

Düzenleyenler: International Indigenous Women’s Forum North America, the British Columbia Indigenous Women Leaders Movement, Amnesty International Canada

Kadınların Ekonomik Gücünün Desteklenmesi: Toplumsal cinsiyet, neoliberal politikalar ve Afrikalı kadınların rolü

Bu oturumun konusu toplumsal cinsiyet, neoliberal politikalar, Afrikalı kadınların ekonomi alanındaki rolü ve küreselleşmenin getirdiği zorluklardır. Sosyal sektörlerin özelleştirilmesinin, kadınların hakları, kadın hakları kuruluşlarının mobilizasyonu ve sosyal adaletsizliğe karşı ilişkiler üzerindeki etkileri ele alınıyor.

Sunum yapanlar: Malika Benradi

Düzenleyenler: AFARD, AAWORD

Militanlık, Köktendincilik, Talibanlaşma ve Kuzey Pakistan’da Kadınların Geçim Yolları üzerindeki Etkileri

Khyber Puktoonkhwa (eski adı NWFP), Pakistan’da bir militanlık ve köktendincilik merkezi olagelmiştir. Kadınların piyasalarda, ofislerde, bankalarda ve sokaklardaki varlığını sınırlayan İslami militanlık, kadınların geçim yollarını ve psiko sosyal seviyesini olumsuz yönde etkilemekte. Burada din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerekmekte.

Sunum yapanlar: Misbah Shahzad

Düzenleyenler: Aware Girls

Orta Asya ve Kafkaslar’da şiddet ve hak ihlallerine maruz kalan Kadın İnsan Hakları Savunucularıyla Dayanışmak

Azerbaycan’da bir aktivistin evi, bu aktivist yasadışı bina yıkımlarına karşı çıktığı için yıkıldı. Bu olay, Orta Asya ve Kafkaslar’da kadın aktivistlerin karşı karşıya olduğu ihlallere bir örnek. Bölgeden gelen katılımcılar, farkındalık yaratmak ve dayanışmak için yaşadıkları deneyimleri paylaşacaklar.

Sunum yapanlar: Leyla Yunus, Institute for Peace and Democracy, Azerbaijan, to be joined by other participants from the region

Düzenleyenler:  Institute for Peace and Democracy (Azerbaijan) and WHRD International Coalition

Pakistan’daki Kadınların İşçi Haklarını Tanıtma ve Korumada Engeller, Başarılar ve Alternatif Öneriler

Bu oturumda, Pakistan’da kadın işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme konusunda karşılaşılan ekonomik ve politik etmenler ve alternatifler ele alınıyor. Küreselleşmenin etkileri, kadın çiftçiler ve toprak hakları mücadelesi, evde çalışan işçiler ve cinsel tacizler mücadele kanunları deneyimleri inceleniyor.

Sunum yapanlar: Aqsa Khan, Dr. Rubina Saigol, Bushra Khaliq Khaliq, Najma Sadeque, Najma Sadeque

Düzenleyenler: Women’s Organization for Rights and Development

Tercih Hakkımı Elimden Aldılar: Zorunlu kısırlaştırmaya son vermek için videolu hak savunuculuğu

Bu oturumda, bir kadının zorunlu kısırlaştırma hikayesi hakkında dokunaklı bir kısa film gösteriliyor. Film gösteriminin ardından gerçekleştirilecek panelde, insan hakları uzmanları ve sivil toplum aktivistleri, bu hain hak ihlali konusundaki sessizliği kırmak için videolu hak savunuculuğunu tartışıyor.

Sunum yapanlar: Lydia Guterma, Paul Silva, Jennifer Gatsi-Mallet, Faith Kasiva

Düzenleyenler: Open Society Foundations

WoZA: Zimbabwe’de Şiddet ve Hak İhlalleriyle karşı karşıya kalan Kadın İnsan Hakları Sacunucularıyla birlikte farkındalık yaratmak ve dayanışmak

Bu oturumda, Uluslararası Kadın İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu ve Zimbabwe Kadınları Ayağa Kalkıyor (WoZA), Zimbabwe’de kadın insan hakları savunucularına karşı  sürdürülen şiddet ve taciz hakkında bir yuvarlak masa oturumu düzenliyor. Ayrıca, insan hakları ihlalleri bağlamı, dokunulmazlık, WoZA ve diğer kuruluşlara yönelik uluslararası destek çabaları ile bu kurumlara yapılan zulümlere son verilmesi talebi hakkında bir tartışma yürütülüyor.

Sunum yapanlar: Members of the WHRD International Coalition working group on urgent responses, Members of Women of Zimbabwe Arise, and AWID’s WHRD Strategic Initiative

Düzenleyenler: WoZA AND WHRD INTERNATIONAL COALITION