PROGRAM

Forum Oturum Düzenleme Çağrısıyla seçilmiş oturumlara, her gün genel bir toplantı oturumuna, çeşitli strateji oturumlarına, beceri geliştirme atölyelerine ve sanat/kültür oturumlarına yer verecektir. Buna ek olarak, forum programı aşağıdaki uzmanlaşmış alanları içerecektir:

Kurul Oturumu

Kurul Oturum.1

Kurul Oturum.2

Kurul Oturum.3

Kurul Oturumu.4

Derinlemesine Oturumlar

Feminist Ekonomi Araç Kutusu Oturumları

Zindelik Alanı

Kaynak Mobilizasyonu Alanı

Ekonomi Eğitimi Alanı

Feminist Bilişim, İletişim ve Teknoloji (BIT)  İstasyonu

Genç Feminist Köşesi (GFK)

AWID Üyelik Alanı

Ara Oturumlar

Yuvarlak Masa Dayanışma Toplantıları

Etkinlik ve Organizasyonlar