Blanca Fernández Montenegro (Peru)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Blanca Fernández Montenegro Pontificia Universidad Católica del Perú’dan mezun, kır sosyolojisi alanında uzmanlaşarak Wisconsin Üniversitesinden yüksek lisans derecesi almış bir sosyologtur. Blanca geçtiğimiz yirmi yıl boyunca Peru’daki kadın merkezi Flora Tristán’ta Toplumsal Cinsiyet konuları ve kırsal kalkınma alanında uzman olarak çalışmıştır. REPEM’de Flora Tristán’ı temsil eden Blanca aynı zamanda Flora Tristán’da yönetim kurulu başkanıdır ve […]

Read More

Zeynep Göknil Şanal (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Zeynep Türkiye’de doğdu, ilköğrenimini ve ikinci öğreniminin büyük bölümünü tamamladığı Avustralya’da büyüdü. ODTÜ’de İngilizce Öğretmenliği (lisans ve yüksek lisans) okudu, aynı üniversitede Müfredat Geliştirme üzerine doktorasını tamamladı. Zeynep 1997’den bu yana Başkent Kadın Platformu’nun üyesi olarak İslam’ın hem erkeklerce yorumlanmasından hem de “sekülarizmin” Türkiye’deki yorumlarından kaynaklanan kadın meselelerine ilişkin çalışma yürütmüş ve bu yıllar boyunca […]

Read More

Lina Gomez (Kanada)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Lina Gomez AWID’de Forum & Organizasyon biriminde idarecidir. AWID’e 2004’te katıldı, AWID’in Bangkok ve Cape Town’da yapılan 2005 ve 2008 Forumları dahil olmak üzere çok sayıda toplantı ve organizasyonun planlanıp gerçekleştirilmesine dahil oldu. Lina AWID’e katılmadan önce Güney, Orta ve Kuzey Amerika’daki kar amacı gütmeyen çeşitli inisiyatiflerde ve toplumsal cinsiyet eşitliği güden inisiyatiflere odaklanan kalkınma […]

Read More

Paola Gonzalez Rosales (Guatemala)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Paola Gonzalez Rosales 1997’den bu yana kadın hakları savunucusu olmuştur. Toplumsal cinsiyet ve uluslararası araştırmalar eğitimine sahip Paola bir devlet üniversitesinde ders vermektedir. Feminist Araştırmalar Kadın Derneği’nin kurucusu ve üyesidir. Paola genç bir üniversite öğrenci lideriyken Guetamala Kadınları Ulusal Birliği’ne (UNAMG) katılmıştır. Kasım 2005-Ocak 2010 tarihlerinde UNAMG’ın yönetim kurulunda görev yapmıştır, şimdi kuruluşun daimi üyelerindendir. […]

Read More

Hülya Gülbahar (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

1984-1988 yılları arasında ansiklopedik yayıncılık, sendikal basın-yayın alanında çalıştı. Dört yılı aşkın bir süre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bank-Sen Sendikası’nda avukatlık yaptı. Halen İstanbul’da serbest avukat olarak çalışıyor. 1978 yılından beri Türkiye kadın hareketi aktivistlerinden biri olarak “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı”nın gönüllü avukatlığını yaptı, kolektifinde yer aldı. “Kadın Kurultayı e-posta İletişim Grubu”, “Kadınların Medya […]

Read More

Naila Kabeer (Birleşik Krallık)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Naila Kabeer Birleşik Krallık Sussex Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı öğretim üyesidir, aynı zamanda Uluslar arası Kalkınma Dairesi’nde (DFID) kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies’de toplumsal cinsiyet ve kalkınma profesörü olarak kadro alacaktır. Politika ve planlamaya toplumsal cinsiyet konularının dahil edilmesi için çerçeve ve metodolojiler geliştirmekte aktif olmuştur. Haneler, […]

Read More

Jac SM Kee (Malezya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Jac SM Kee kadınlara karşı şiddet, kültür, ‘ırk’, kimlikler, iletişim ve enformasyon hakları ve cinsel tercihler konularında dönüştürücü siyasete inanan feminist bir aktivisttir. Siyasi çalışmalarını toplumsal cinsiyet, medya, iletişim ve dijital teknolojilerde alanında kapasite geliştirme; gündemde yer kazanan meseleleri araştırma; bilhassa yaratıcı ifade yollarını kullanarak farkındalık ve savunuculuk kampanyaları örgütleyerek ve analitik, kurgusal ve şiirsel […]

Read More

Nadine Moawad (Lübnan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Nadine AWID’de Genç Feminist Aktivizm Program Koordinatörüdür. Nadine Lübnan’da 2006’dan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla aktif olarak ilgilenmektedir, Arap dünyasında cinsel ve bedensel hakları ele alan, gençlerin başını çektiği (Feminist Kolektif’in de dahil olduğu) birçok taban inisiyatifi örgütlemiştir. Kuir ve toplumsal cinsiyet incelemeleri alanında çalışmalarını yayınlamıştır, IndyACT’in (Bağımsız Aktivistler Ligi) yönetim kurulunda yer almaktadır. […]

Read More

Françoise Mukuku (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Françoise Mukuku genç bir feminist activist olarak Si Jeunese Savait (Eğer Genç Kadınlar Bilseydi) isimli sivil toplum kuruluşunda çalışma yürütmeye 21 yaşında başladı. Françoise 8 yıllık gazetecilik deneyiminden sonra ülkesinde (Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika Büyük Göller Bölgesi -Ruanda, Burundi ve Uganda-) cinsellik ve üreme sağlığı ve hakları ve genel olarak kadın hakları alanında sivil […]

Read More

Esther Mwaura-Muiru (Kenya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Esther Mwaura-Muiru Kenya’nın dört bir yanında gecekondu mahalleleri ve kırsal alanlardaki yoksul toplulukların oluşturduğu 2000’den fazla yerel, bağımsız dayanışma grubundan oluşan bir ağ olan GROOTS Kenya’nın (Kız kardeşlik Temelinde Birlikte İş gören Taban Örgütleri) kurucusu ve koordinatörüdür. Esther’in önderliği GROOTS Kenya ağındaki kadınların tabana dayalı kadın örgütlerinden oluşan sağlam bir ağ kurmalarına, kendi toplulukları içinde […]

Read More

Anita Nayar (Hindistan/ABD)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Anita Nayar halen Hindistan’da yerli tıbbının ticarileştirilmesinin sosyal ve ekolojik sonuçları üzerine araştırma yürüten feminist bir aktivist ve araştırmacıdır. Nayar geçtiğimiz 15 yılda gerek hükümetler arası müzakere ve anlaşmalar gerekse ulusal ve yerel politikalarla ilgili çevresel, sosyal ve ekonomik meselelerde toplumsal cinsiyet açısından yaklaşılması için kadın hareketleri, hükümetler ve BM kuruluşlarıyla çalışmıştır. Halen Yeni Bir […]

Read More

Patti O’Neill (Yeni Zelanda/Fransa)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Patti O’Neill 2004’ten bu yana OECD-DAC Kalkınma Yardımları Komitesi Toplumsal Eşitlik Ağı’nın koordinatörüdür. OECD’ye katılmadan önce Yeni Zelanda Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda kıdemli danışman olarak çalışmıştır. 10 yıl boyunca Yeni Zelanda Kadın İşlerinden sorumlu bakanlıkta müsteşar yardımcılığı hizmetinde bulunmuştur. Önceki meslek hayatında kütüphaneci ve sendikacıdır. Aynı zamanda ırk ayrımına karşı mücadele eden bir aktivisttir. Oynadığı her […]

Read More

Wanda Nowicka (Polonya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Wanda Nowicka kadın hakları ve sağlık, insan hakları alanlarında uzun yıllardır aktivist olarak çalışma yürütmüştür. Kadın ve Aile Planlama Federasyonu’nun başkanıdır. 1996-2002 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Kalkınma ve Araştırma Eğitimi İnsani Üreme Programı’nın Toplumsal Cinsiyet Danışma Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. 2002-2010 yılları arasında Uluslararası Tıbbi Kürtaj Konsorsiyumu İdari Kurulu üyeliği yapmıştır. 2003’ten bu […]

Read More

Zozan Özgökçe (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Zozan Özgökçe Doğu Akdeniz Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur ve profesyonel bir mali danışman olup, hayatının büyük bölümünde STK’larla birlikte çalışmıştır. Zozan Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde, Van’da yaşamaktadır. Van’daki Van Kadın Derneği (VAKAD) ve Yaka Kadın Kooperatifi üyesidir. Zozan özellikle kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı üzerine çalışma yürüten bir kadın hakları ve insan hakları […]

Read More

Rosalind Pollack Petchesky (ABD)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Rosalind Pollack Petchesky Hunter College ve City University of New York, Graduate Center’da seçkin profesör olarak görev yapmaktadır. Lisansını Smith College’de, yüksek lisans ve doktora programını Columbia Üniversitesi’nde (1974) tamamlamıştır. Rosalind 1992’den 1999’a kadar yöneticiliğini yaptığı Uluslararası Üreme Hakları Araştırma Eylem Grubu’nu kurdu. Yakın dönemdeki araştırma alanları küreselleşme, militarizm ve ulusaşırı feminist aktivizm bağlamında üreme […]

Read More