Seçim Süreci

| 2012 ForumununTeması | Öneri Soruları | Katılım Formatları | Seçim Süreci |

2012 AWID Forumuna sunulacak bütün öneriler, bütünlüğü ve forumun vizyonu, hedefleri, başlıklarına uygun olmasının sağlanması açısından değerlendirilecektir. Soruların hepsini cevaplamayı ve tüm alanları düzgün bir şekilde doldurmayı unutmayın. Başvurunuz hepsini içermiyorsa eksik olarak görülecek ve değerlendirilmeyecektir.  Öneriler Uluslararası Planlama Komitesi üyeleri tarafından titiz bir işleyişle değerlendirilip seçilecektir.

Öneriler bu çağrının kapanma tarihinden sonra değerlendirilecektir. Oturum önerinizle ilgili sonuç 2011 Eylül’ünde bildirilecektir.

Öneriler aşağıdaki kılavuz ilkeler doğrultusunda değerlendirilecektir:

  • Oturum Forumun temalarından en az biriyle alakalı olmalı, Oturum Düzenleme Çağrısındaki bir veya daha fazla soruda özetlenen konuları ele almalıdır.
  • İçerik belirgin ve önerme içerici olmalı; bir problemin veya durumun analizini yapmayıp çözüm (en azından muhtemel adımlar veya alternatifler) önermeli.
  • Oturum formatı ve planlanan yöntem ayrılan zamanı gözetmeli, oturum hedefleriyle tutarlı olmalı.
  • Oturum bir veya birçok grup ya da toplumsal hareket arasındaki işbirliği üzerine kurulmalı, birden fazla temaya değinmeli.

Öneriler Forumun tüm gündemiyle denge kurulması gözetilerek de değerlendirilecektir.  Başka bir deyişle, aşağıdaki noktaları yerine getiren iyi dengelenmiş bir oturum yelpazesi sağlamak istiyoruz:

  • Oturum Düzenleme Çağrısında belirtilen Forum temalarının tamamını kapsaması.
  • Gerek bütün bölgelerden gerek farklı düzeylerden (yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası) deneyimleri yansıtması.
  • Tüm çeşitlilikleri içinde kadınların deneyimlerini yansıtması (engelli kadınlar, lezbiyen-biseksüel-transeksüel-queer-cinsel yönelimini sorgulayan, göçmen kadınlar, köylü, seks işçisi, yerli kadınlar vb.).
  • Katılımcılarla etkileşime ve katılımcıların etkileşimine, sanatın ve ‘konuşan beyinler’ dışındaki diğer formatların kullanımına gündeminde önemli yer ayırarak değişik yöntemlerden yararlanması.
  • Kadın hareketlerinin farklı kesimleri arasında ve diğer toplumsal hareketlerle ittifak kurmak için bağlantı ve fırsatları öne çıkarması.

Dolayısıyla görece dengeli bir gündem oluşturmak adına çok güçlü ve ikna edici öneriler bile reddedilebilir. Yer ve zaman kısıtlaması göz önünde tutulduğunda kabul edebileceğimizden çok daha fazla oturum önerisi alıyoruz, bu yüzden karar alma süreci her zaman zorlu olmaktadır.