Katılım Formatları

| 2012 ForumununTeması | Öneri Soruları | Katılım Formatları | Seçim Süreci |

Aşağıda Forumdaki oturumunuzun muhtemel olarak düzenlenebileceği formatlara dair önerilerimiz yer almaktadır. Lütfen yaklaşık bir buçuk saatlik oturumunuzun hedeflerine en iyi ulaşılabilecek formatın hangisi olduğunu değerlendirin. Ayrıca oturumunuz için yaratıcılığınız kullanıp başka tür bir format tasarlamakta özgürsünüz. Lütfen Forum katılımcılarının kendi içinde son derece çeşitli bir grup olduğunu aklınızdan çıkarmayın, düzenleyeceğiniz oturumun değişik deneyim ve kimliklerden katılımcıların nasıl ilgisini çekeceğini ve yararlı bulacaklarını hesaba katın.

İnteraktif panel veya tartışma:

En fazla 3 konuşmacı ve bir moderatör sırasıyla panel tarzı bir tartışmada söz alır. Alternatif olarak pozisyonlarını destekleyecek araştırma ve başka belgelerle hazırlık yapan iki taraf bir meseleyi formel bir biçimde tartışabilir. Bu tartışmanın önemli bir bölümü izleyicilerin etkileşimine ayrılmalıdır. İzleyenler tartışma sonunda konu başlığı altındaki karmaşıklıklar hakkında çok daha zengin bir fikir edinmiş olmalıdır.

Beceri geliştirme atölyesi:

Forumun temasıyla alakalı belirli araçlar, beceriler ve süreçlere ilişkin olarak spesifik, pratik bilgiler ve nasıl yapılacağına dair ipuçlarını paylaşın. İdeal olarak katılımcıların yeni bir araç veya tekniği öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bunları kendilerinin deneme, paylaşılan ‘beceriyi’ uygulamalarına yardımcı olması için yanlarında alıp götürecekleri kaynakları edinme fırsatlarının olması gerekir. Bu oturumların büyüklükleri izleyicilerin etkileşimini kolaylaştırmak açısından küçük tutulma eğilimindedir.

Dünya Kahvesi oturumu:

Tartışma birden çok 15-30 dakikalık oturumlar halinde yürütülür. Katılımcılar önlerindeki meseleyi tartışmak için küçük masalar etrafında oturup düzenli aralıklarla yeni bir masaya geçer. Bir katılımcı (masanın ev sahibi) kalır ve yeni gelen katılımcılara önceki konuşmayı özetler. Katılımcılar odanın etrafında masadan masaya aktarılarak konuşmalar diğer masalardan fikirlerle beslenir. Sürecin sonunda genel bir oturumda ana fikirler özetlenip devamında bu fikirleri takip adına yapılabilecekler tartışılır.

Sanatsal veya yaratıcı oturum:

Bu oturumlar yeni düşünme yollarını teşvik edip değişim yaratmak için sanat, kültür ve yaratıcılığın kullanımına odaklanır. Sanatın kullanımını tartışmakla sınırlı olmayıp, aslında oturum boyunca sergilemek, performans gerçekleştirmek, tartışmak ve/veya kolektif bir şekilde bunu yaratmaya dönüktür. Sanatsal ve yaratıcı oturumların örnekleri film, duvar resmi, aktivizm için kamuya açık sanat ürünleri yaratma ve halk tiyatrosu gibi şeyleri içerir.

Sohbet programı: Birbirinden ayrı insanlardan oluşan bir grup, tartışmayı kolaylaştıran, hem soru sorup hem izleyicilerden soru alan bir “oturum yöneticisiyle” televizyondaki “talk show” tarzında bir araya getirilir. Akıcı ve doğaçlamaya dayalı bu oturum tipinde nasıl devam edileceğine ilişkin işareti izleyiciler verir.

Strateji oturumu:

Bireyler veya gruplar karşılaştıkları somut bir durumu (ister bir problem ister bir fırsat) tartışmak için oturumda diğerleriyle strateji üretmek, kampanyalar ve diğer türden eylemler planlamak niyetiyle bir araya gelir. Bu oturumlardan kazanılacak devinimin forumun ötesine geçip eyleme dönüşmesi beklenir.