Oturum Düzenleme Çağrısı

| 2012 ForumununTeması | Öneri Soruları | Katılım Formatları | Seçim Süreci |

Ekonomik gücü dönüştürmek… Bu davete var mısınız?

Oturum Düzenleme Çağrısı’na ilginiz için teşekkür ederiz. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2011 idi.

Sırça köşkünüzün dışına çıkmaya hazır mısınız? Her zamanki düşüncelerinizi sorgulamaya? Her günkü aktivizminizin veya çalışma yerinizin dışındaki aktörlerle hareket etmeye? Hep birlikte ekonomik gücü dönüştürebilmek için sınırları aşan ittifaklar kurmaya hazır mısınız?

2012 AWID Forumu süresince ekonomik gücün kadınlara ve gezegene nasıl etkide bulunduğunu incelemeye, birlikte kadın hakları ve adaleti geliştirmek için daha güçlü, daha etkili stratejilere katkıda bulunmak için hem insan hakları hem adalet yaklaşımlarıyla bu konulara ilişkin çalışma yürüten çok çeşitli gruplar arasında bağlantılar sağlanmasını amaçlıyoruz.

Sömürgecilik mirası, komünizmden çalkantılı geçişler ve neoliberal politika reçeteleri kamu kaynaklarını özel sektörün ellerine teslim etmiş, çevreye geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar vermiş, tırmanan militarizasyonu teşvik etmiş, insan haklarını zayıflatmış, birkaç istisnayla neyin değeri olduğu belirlemek üzere yaşanmış insan deneyiminden ziyade kapitalist piyasalara izin vermiştir. 2008’de başlayan (daha geniş bir sistemik gıda, enerji ve çevre krizinin parçası olan) mali kriz ve ekonomik durgunluk, yürürlükteki hakim ekonomik modelin sistemin en güçlü taraftarlarının bile savunmakta güçlük çektiği şekilde hata ve foyalarını gözler önüne sermiştir. Hakim modelin dışında var olan bazı ekonomiler de eşitsiz iktidar ilişkileri üzerine inşa edilmişken, diğerleri ekonomik gücü dönüştürmeyi taahhüt edenler açısından önemli ipuçları ve imkânlar sunarak daha eşitlikçi ilkeler üzerinde yükselir.

Şimdilerde Orta Asya ve Kuzey Afrika boyunca gerçekleşen geniş tabanlı eylemler dünya çapında kadın ve erkekleri bir zamanlar değişmez görünen iktidar yapılarına karşı koymanın yeni fırsatlarını görmeye teşvik etmektedir. Önemli jeopolitik değişiklikler (birkaçını saymak gerekirse, ‘gelişmekte olan’ ülkelerin güçlü rolleri ve tahkim edilmiş bölgesel bloklar) hakim ekonomik aktörlerin çıkarlarını koruyup önemli değişiklikler yapmaktan kaçınmak için hızla yeniden gruplansa dahi, ekonomik güç dengesini radikal olarak değiştiren imkânlar hakkında soruları da ortaya atmaktadır.

Ekonomik güç içinde yaşadığımız koşullar ve bağlamın önemi olmaksızın hane harcamalarının pazarlığından ulusal bütçenin dağıtımına, bakım ekonomisi, adil ücretler, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının kabul edilmesi, dünya kaynaklarının (gıda, su, enerji ve toprak dahil) bütçeye uygun, herkesçe erişilebilir olması için kampanya yürütmeye hayatlarımızın bütün boyutlarını kat etmektedir.

Ekonomik güç ayrıca tüm kadın hakları konuları ve gündemlerini (üreme ve cinsellik haklarından kadına yönelik şiddete, eğitime, siyasal katılıma ve sağlığa) etkilemekte, bunlarla çakışmaktadır. Kadınların ihtiyaç ve gerçekliklerini dikkate alan, katkılarına değer veren ekonomik sistemler olmadan haklar ve adalet de mümkün olmaz.

Tarih boyunca patriarki ve diğer baskı sistemleri (süreğen ırkçılık dahil) toplumdaki örgütlenme biçimimizi etkilemiş, siyaset, ekonomi, bilgi ve kültürümüze nüfuz etmiştir. Sonuç olarak pek çok insan, özellikle kadınlar sistematik olarak ekonomik karar alma ve diğer karar mekanizmalarının dışında bırakılmıştır. Yine de tüm farklılıklarıyla kadınlar uzun zamandır sistemdeki çatlak ve kırıkları müzakere etmenin yanı sıra harcama ve hizmetlerdeki kesintilerin bıraktığı boşluğu doldurmaktalar.

Öğrenecek ve inşa edecek pek çok önemli deneyim var. Gıda bağımsızlığını hayata geçiren yerli, köylü ve kırsal kadınlar. Yerelde çevresel ve ekonomik felaketler karşısında direnç geliştirme ve güçlenme stratejileri geliştiren kadınlar. Toplumsal değişimi tetikleyip hayata geçirmek için çeşitli yaratıcı yollarla yeni bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan genç kadın ve kızlar. Çalışmanın ne anlama geldiğini, bakım çalışmalarının neden göz önünde tutulması gerektiğini yeniden tanımlayan seks işçileri, göçmen işçiler, ev içi çalışanlar. İnsan onuru pahasına büyüme ve üretkenliğe yapılan aşırı vurguyu sorgulamaya devam eden, engelli kadınlar, trans aktivistler ve HIV/AIDS’li kadınlar. Toplumsal üretim ve yeniden üretimi şekillendirip değer atfeden güçlerin adını koyan, analiz eden feminist iktisatçılar.

Kadın hakları ve adalet aktivistleri olarak bu tarihi dönemde farklılıklarımız üzerinden bir araya gelme sorumluluğuna sahibiz. Şimdi siyasal aktörler olarak yılların deneyim ve bilgisini yürürlükteki eleştirel ekonomi tartışmalarına daha etkin katılmak için bir araya getirmenin, kolektif gücümüzü inşa etmenin zamanıdır. Şimdi çeşitli alternatif vizyonlar, adil pratikler kurulmasına hep birlikte katkı sunmanın, hareketlerimizi inşa etmeyi sürdürmenin zamanıdır. Şimdi ekonomik gücü dönüştürmenin zamanıdır!

2012 Uluslararası AWID Forumunda bize katılın, kendimizi ekonomi tartışmalarına girmek için donatarak, ekonomik gücü dönüştürüp yeniden ekonomik adaletsizliğe ilişkin kavrayışımızı birlikte derinleştirelim.

Bu davete var mısınız?