Öneri Soruları

| 2012 ForumununTeması | Öneri Soruları | Katılım Formatları | Seçim Süreci |

Oturum düzenleyicilerini farklı kimliklerin kesişerek bireylerin deneyimini nasıl tanımladığı ve bu başlıklardan nasıl etkilendikleri açısından değerlendirerek farklı kimlik kesişimlerini dikkate alan bir yaklaşımdan yararlanmasını özellikle teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım başta farklı toplumsal cinsiyet kimlikleri, sınıf, engellilik/engelsizlik, ırk, etnik kimlik, yaş ve yerelliğin değerlendirilmesini de içermektedir.

Forum oturumları 1,5 saat uzunluktadır. Oturum önerinizin yukarıdaki bir ya da iki konu başlığıyla ilişkili olmasına ek olarak aşağıdaki sorulardan en az birine cevap vermesi gerekir.

  1. Tüm çeşitliliği içinde kadın gerçekliği ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak bu konu altında ekonomik gücün işleyişine ilişkin başlıca ipuçları, çıkarılacak dersler ve tartışmalar nelerdir?
  2. Bu konu açısından dönüştürücü, alternatif pratikler inşa edilmesindeki mevcut deneyimler (ister yerel, ulusal, bölgesel, ister uluslararası düzeylerde) nelerdir, bu deneyimlerde kadın hareketleri ve/veya diğer toplumsal hareketlerin rolü nedir?
  3. Bu konuyla ilişkili olarak ekonomik gücü dönüştürmede aktivistlerin ihtiyacı olan beceriler nelerdir?
  4. Gerek duyulan ittifak geliştirme biçimleri de dahil olmak üzere, ekonomik gücü dönüştürecek somut stratejiler nelerdir?
  5. Ekonomik gücü dönüştürecek ileriye yönelik somut değişim önerileri ve vizyonlar nelerdir?