Katılımcılarının Tanıklıkları

« Forum bize kadın hareketleriyle nasıl ilişki geliştireceğimizi öğrenmek için düşünme ve öz-eleştiri şansı tanıdı. Bu forum 14 yıllık örgütlenme çalışmamız boyunca davet edildiğimiz ilk uluslar arası feminist organizasyondu. Forumla ilgili bize bilhassa en çok ilham veren şey, genç kadınların kadın hareketlerine kendilerini dahil etmesi ve çok daha açık fikirli olmalarıydı. Onlarla tartıştık ve anlaşmaya varamasak da bizi dinlemeye istekli olduklarını düşündük. Forumda genç feministlerle tanıştığımızda farklılık temelinde bir tartışma açmak ve birlikte bir şey inşa etmek için Arjantin’deki kadın hareketinin genç kuşaklarıyla bağlar kurmaya çalışabileceğimizi de anladık. Forum feminizmin için bir canlanma olduğunu gösterdi. » Latin Amerika

« Forum bana ayağa kalkıp konuşmak konusunda bu itici gücü verdi. Başka kadınların da kadınları geliştirip güçlendirmek için çalıştığını fark etmemi sağladı. Benim de değişim yaratmaya katkım olabileceğim konusunda güven verdi. Ülkemde olumsuz yaklaşılan başka insanları, örneğin homoseksüellere ve seks işçilerini başka açıdan görmemi sağladı. Ayrıca Forumdaki deneyimim, erişilebilirlikle ilgili ekipte gönüllü çalışarak engelli insanlarla birlikte çalışma yetilerimi geliştirdi. »

« Forum çalışmamızda kullandığımız stratejiler, bunların hareket inşasına mı yaradığı yoksa daha elitist mi oldukları hakkında daha eleştirel olmaya itti. Ayrıca başka kadın gruplarını ve onların adalet taleplerini takdir etmemi sağladı. Daha önce onları önemsemiyordum çünkü ihtiyaçlarını anlayacak kadar üzerinde durmamıştım. » Güney Asya

« 15 yıldır kadın hakları alanında aktivistim. Aktivizmim toplumsal cinsiyet ve iktidara ilişkin düşünsel bir anlayıştan ve kadın olarak deneyimlediğimiz sayısız ezilme türüne gösterdiğim derin empatiden kaynaklanıyor. Belki de katılımcıların konumu ve kompozisyonu yüzünden kendimi heyecanlı, daha fazla gülüyor, daha fazla dinliyor ve hareketlerin gücünü duygu düzeyinde hissediyor buldum. Tükenmiş hissetmeye başladığım için böyle bir alanda olmaya ihtiyacım varmış gerçekten. Canla başla sosyal hareketlerde çalışmanın biçimleri olduğunu unutmuşum; örneğin tecrübesiz, dürüst, kırılgan ve arayışta olup gelen o kadar çok katılımcıdan bir şeyler öğrendim, değiştim. » Kuzey Amerika

« Kadın hareketinde görece yeni biriyim, benim açımdan bu kadar çok enerjiyi görmek ve bu kadar çok güçlü ve kendini adamış kadınla tanışmak heyecan verici bir deneyimdi. Gerçek anlamda “kolektifin yarattığı güce” tanık oldum. Bu deneyim uzun süre benimle olacak ve beni insan hakları ve kadın hakları hareketinde daha aktif olmaya itecek. » Güneydoğu Asya

« Köyümüzde oturup nasıl değiştireceğimizi düşündüğümüz dönem geçti. Şimdi küresel bir köy olduk; dolayısıyla deneyimlerimizi ve sorularımızı paylaşabileceğimiz, çözümler hakkında beraber düşünebileceğimiz küresel bir mekâna ihtiyacımız var. Forum bir bilinci ateşledi… » Sahra altı Afrika

« Forum küresel düşünüp yerel davranabildiğimiz bir alan; tabandan gelen kadınların bunun gibi bu kadar çok sayıda hazır bulunduğu başka bir alan yok. » Güney Afrika

« Kadınlara açık ve siyasi sorular soran çok az sayıda siyasal alan var, neredeyse hiç. BM’yle ilişkili olmayan bir alan olarak [Forumun] herhangi bir lobi faaliyeti yok, tek bir meseleyi ele almıyor ve siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakmamız gerekmiyor. » Birleşik Krallık

« Benim gibi aktivistlerin birbirlerini yüz yüze görebileceğimiz… ve enerji kazanıp canlanabileceğini hissettiğimiz Forum gibi bir alana gerçekten ihtiyacı var! Sanal iletişim (bize) duyguları, enerjiyi, canlılığı ve tutkuyu Forumun yaptığı gibi (aynı şekilde) paylaşmamıza izin vermiyor. » Güney Amerika

« Tüm dünyadan (son derece zor koşullarda çalışma yürüten) kadınların bir araya gelebildikleri ve orada bulunan diğer kadınlara güven duyabileceklerini hissettikleri, bildiğim az sayıda ortamdan biri. Kesişebilirlik fikrinin iddialı sözlerden öteye geçtiği az sayıda ortamdan biri. »

« Forum dünyanın dört yanında insanların her gün kadın haklarını geliştirmek için uğraş veren insanlar aracılığıyla kurulan, tanımlanan, şekillenen ve güçlendirilen ayrıksı bir siyasal alandır. AWID Forumunda tartışılan, vurgulanıp öncelik verilen şeyler, birkaç kuşak arasındaki diyaloglar, hareket inşası [bunun çerçevesi] ve kadın hakları çalışmasına fon arayışlarında görülebileceği gibi yerel düzeyde kadın hakları hareketlerinin çalışmalarına etkide bulunur. Bunun gibi başka bir alan yok gerçekten de. » Güneydoğu Asya

« Özellikle genç insanların soru sorması ve hareketin gerçekte ne ölçüde küresel olduğuna ilişkin fikir edinmesi açısından önemli bir alan. » Sahra altı Afrika

« Forum toplumun çeperinde çalışma yürüten kadınların bir araya geldiği ve güçlendiklerini hissettiği bir alan. Forum sahici bir dayanışma duygusu yaratıyor ve bütün resimle ilişkilendiği ölçüde kişinin günbegün gösterdiği uğraşı görmesini sağlıyor. Forum olmaksızın çok sayıda kadın yalıtık ve kopuk hissederdi. »

« Forum ilişki kurmanın alanı; bir bölgede birbiriyle tanışan bir kadın grubu oluşturmak için çalışma yürütürken fayda sağlıyor zira Pasifik’te bu kadınlar birbirinden çok ayrı düşmüş durumda. Hareketlerimizi ayakta tutma[ya odaklanmak] ve kendini himaye etmek hayati önem taşıyor (Pasifik bölgesi 30 yıldır işin içinde olan aktivistlerle yeni aktivistleri barındırır), AWID gibi alanlar sizin tüm bu meselelerle uğraşmayı sürdürmenizde yardımcı oluyor. » Pasifik

« Daha iyi bir dünya hayalini güçlendirmek, kadın kuruluşlarını teşvik etmek, farklılığa, kadınların eylem ve perspektif zenginliğine tanıklık etmek, kardeşliğin mekanlarını oluşturmak, değiştokuş etmek ve vermek, başka bir dünyanın veya eşitliğin gerçek, mümkün olduğunu görmek için kadınları [desteklemek] önemlidir! » Fransızca konuşan Afrika ülkeleri

« Her üç senede bir AWID Forumu toplanıyor ve bize kadın hareketinin zenginliğini, aynı zamanda karmaşıklığını gösteriyor. Ne kadar insan varsa o kadar farklı gerçekliğin olduğunu öğrenmemizi sağlıyor. AWID bu farklı deneyimlerle kendimizi beslememize imkan tanıyor, aynı zamanda zihinlerimizi, içgörümüzü ve kalplerimizi açıyor. Çeşitlilik, çokkültürlülük ve kuşaklar arasılık biz kadınların hayal ettiği eşitlikçi, hakkaniyetli ve destekleyici toplum için üstlenmemiz gereken meseleler. »

« Kadınların eşitlik mücadelesini destekleyip fon sağlayan bağışçılara daha adil bir dünyaya katkıda bulunduklarını söylemek isterim. …Foruma fon sağlamayı durdursalardı enerjimizi kesip pilimizin boşalmasına izin verirlerdi. »

« AWID Forumunun ruhu mu, dünyada böyle bir şey yoktur! Devasa bir kutlama gibi. Bir yanda bizim açımızdan zaferlerimizi kutlama, eski dostlarla buluşma, enerji kazanmış ve yeniden şarj olmuş hissetme şansı. Diğer taraftan aynı zamanda parçalı binlerce feminist çabayı tek bir alanda bir araya getiriyor. Forumların … kadın hakları alanındaki tüm o şaşırtıcı bağlantıların ateşleyicisi olarak feminist dünya tarihine geçeceğine inanıyorum. » Ortadoğu