FORUM HAKKINDA

Giriş

12. AWID Uluslararası Forumu Kadın Hakları ve Adaleti Geliştirmek için Ekonomik Gücü Dönüştürmek, dünyanın çeşitli yerlerinden 2000 kadar kadın hakları lideri ve aktivisti 19-22 Nisan 2012 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi Altın Boynuz İstanbul’da buluşturacak.

AWID Nedir?

Kalkınmada Kadın Hakları Derneği (Association for Women’s Rights in Development) kadın hakları savunucusu, kuruluşu ve hareketlerinin uluslararası düzeyde kadın haklarını etkin bir şekilde ilerletmesi için sesini, erişim alanını ve etkisini güçlendirmeye çalışan, üyelik esasına dayanan uluslararası feminist bir kuruluştur. AWID kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede değişiklik sağlayacak kolektif güç inşasına kuvvetle inanmaktadır. Bu inanç, eylem araştırması ve bilgi üretme, önde gelen kuruluşları etkileyecek savunu faaliyeti, enformasyon paylaşımı ve ittifak kurma, köprüler kurarak parçalanmayı aşmak üzere diyalog ve stratejik görüşmeler yürütmeyi de içeren tüm stratejilerimizin merkezinde durmaktadır. Çalışmalarımızı Stratejik İnisiyatifler adı verdiğimiz yapılanma üzerinden yürütüyoruz. Uluslararası Forumumuza ek olarak inisiyatiflerimiz şunlardır: Kadın Hakları Nereden Para Bulmalı?, Köktendinciliğe Direnmek ve Karşı Çıkmak, Kadın Hakları için Kalkınma Aktörleri ve Pratiklerini Etkilemek, Genç Feminist Aktivizm, Kadın Hakları Konusunda Bilgilenme, Feminist Hareketler ve Örgütler İnşa Etmek. Üye tabanımız 140’tan fazla ülkede binlerce birey ve kuruluşu içermektedir. 45 kadar çalışanımız 3 ofiste (Cape Town, Meksiko ve Toronto’da) ve başka 10 ülkedeki ev-ofisler aracılığıyla görev yapmaktadır. AWID ve çalışmalarımız hakkında AWID’in İNİSİYATİF VE PROGRAMLARI adresinde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

AWID Forumu Nedir?

AWID Uluslararası Kadın Hakları ve Kalkınma Forumu hem konferans hem eylem çağrısıdır. Bu alanda gerçekleşen en büyük organizasyon olan AWID forumu, her üç yılda bir strateji geliştirmek, ağ çalışması yapmak, kutlamak ve öğrenmek için derin tartışmaları, sönümlenmeyecek kişisel ve profesyonel gelişimi teşvik eden son derece yüklü bir atmosferde dünyanın dört bir tarafından kadın hakları liderleri ve aktivistlerini bir araya getirir. Forum delegeleri dört gün boyunca genel oturum konuşmalarına, interaktif oturumlara, atölyelere, tartışmalara ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları üzerine güçlü bir şekilde düşünmeye odaklanmış yaratıcı oturumlara katılır. Delegeler aynı zamanda enformel grup toplantılarına, sanat organizasyonlarına, kültür etkinliklerine, küresel ve bölgesel ağ iletişimi ve ittifak kurmayı teşvik eden sosyal ve siyasal alanlara katılır.

Forum, ilk AWID Forumunun 1983’te Vaşington’da gerçekleştirilmesinden bu yana AWID’in amiral gemisi olmuştur. AWID olağanüstü ilgi gördü ve Forum katılımcılarının yorumları bizi bu alanın önemli ve stratejik bir boşluğu doldurduğuna ikna etti. Bugüne kadar AWID her 2-4 yılda, başlangıçta Vaşington’da olup, sonra ABD dışındaki farklı ülkelere (mesela, Meksika -2002, Tayland 2005) taşınan 11 uluslararası forum düzenlemiştir. 11. Forum 2008 Kasım’ında Cape Town, Güney Afrika’da düzenlenmiş, 1900’ün üzerinde katılımcıyla şimdiye dek en geniş Forum olmuştu.

Her Forum, Forum konusu hakkındaki bilgisi, bölgesel denge, çeşitli meseleler, kesimler, farklı örgütlenme düzeyleri ve tipleriyle ilgili çalışma deneyimiyle ilişkili kriterler temelinde seçilen kadın hakları aktivistleri ve liderlerinin oluşturduğu Uluslararası Planlama Komitesinin (UPK) rehberliğinde AWID tarafından olgunlaştırılmaktadır. Keza Forumun gerçekleşeceği ülkede güçlü bir kadın örgütlenmesi çeşitliliğini de içermeyi amaçlıyoruz. UPK 2012 Forumu için 26 ülkeden 33 üyeyle, Türkiye’de yerleşik 6 aktivistin dahil olduğu en geniş haline ulaşmıştır.  UPK Forumun konusu ve çerçevesine tavsiye ve yaratıcı girdiler sağlamakta, doğru bir dengenin sağlanması için oturum seçimlerini desteklemekte, kendi bölgeleri ya da çalışma alanlarında katılımı sağlamak için etki alanı yaratarak Forum ‘elçileri’ gibi görev yapmaktadır.

Neden 2012 AWID Forumunun yeri İstanbul, Türkiye olacak?

İstanbul birçok sebepten ötürü gelecek AWID Forumunun yeri olarak seçilmiştir. Birincisi, AWID organizasyonu daha önce Foruma ev sahipliği yapmamış bir bölgeye taşımak istedi. İstanbul Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine (geçmiş AWID forumlarında yeteri kadar temsil edilmeyen tüm bölgeler) son derece kolay erişilebilir bir konumdadır. Türkiye Forumu kadın örgütlenmesinin çeşitliliği ve deneyimiyle zenginleştirmeye katkıda bulunacağına inandığımız, aynı zamanda dünyanın her yerinden kadın hakları aktivistinin böyle geniş bir şekilde toplanmasından dayanışma desteği bulma ve ilişki kurma şansını değerlendireceğimizi umduğumuz güçlü, canlı bir kadın hareketine sahiptir. Buna ek olarak, İstanbul çeşitli bölgelerden uluslararası uçuşlarla kolayca erişilebilmesi, kolay vize alınabilmesi ve makul fiyatlı olması, bu büyüklükteki bir organizasyon için mükemmel altyapısıyla lojistik açıdan uygun bir yerdir.

Kimler katılabilir?

AWID Forumuna katılım kadın hakları, uluslararası kalkınma ve sosyal adalet alanında çalışan veya buna ilgi duyan herkese açıktır. AWID özellikle küresel düzlemde gündemlerini duyurmakta tarihsel olarak güçlük çeken Güneyli kadın ve erkekleri, genç kadınları ve grupları sevinçle karşılamaktadır.

Forumdan Ne Umabilirim?

Düşünsel derinliğe sahip, ileri görüşlü ve ateşli bir mücadele sürdüren istisnai bir kadın ve erkek grubu tarafından aydınlatılmayı, harekete geçirilmeyi ve ilham almayı umabilirsiniz.
Sadece konuşmaktan öteye geçerek Forumda geliştirilip Forumdan sonra da sürecek küresel eylem planlarına ve kampanyalarına dahil olmayı umabilirsiniz. Bundan sonraki uzun yolda çok çalışmayı ve çok sayıda yeni beceri, yeni bilgi, yeni çalışma arkadaşları ve yeni fikirler edinmeyi umabilirsiniz. Benzer düşünen aktivist, akademisyen ve meslek sahibinden oluşan bir grup tarafından karşılanmayı, beslenmeyi, desteklenmeyi ve tartışmaya sokulmayı bekleyebilirsiniz. Son olarak, bir konferansta mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha fazla eğlenmeyi umabilirsiniz.