Sponsor ve/veya Bağışçı Bulma

Foruma katılımınıza destek bulabilmek için halihazırda size bağış yapmakta olan  kurumlarla mümkün olduğu kadar çabuk temas kurun; uluslararası STK’lar (ActionAid, Oxfam vb.) kadar vakıflar da (Açık Toplum Enstitüsü, Ford, MacArthur, vb.) bazen seyahat hibesi vermektedir. Uluslararası veya bağışçı bir STK’yla çalışıyorsanız AWID forumuna katılmanız, profesyonel gelişiminizin önemli bir parçası veya çalışma planınızla ilintili stratejik bir toplantı yeri olduğu için para ayrılmasını isteyin. Yerel ya da bölgesel bir STK’yla (BM Kadın Kalkınma Fonu veya İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık gibi, doğrudan ülkelere kalkınma desteği sağlayan bir ülkenin yerel temsilciliği) çalışıyorsanız, bağışçı kurumun bölge ofislerinden katılımınız için ayrıca fon isteyin. Olmazsa kişisel ve profesyonel temaslarınızı kullanarak kişisel bir fon bulma çabasıyla katılımınız için para bulmayı düşünün. Cebbar davranın. Arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza uluslararası konferanslar için fon bulmanın yollarını danışın. Onların gösterdiği yolları takip edin.

İlişkide olduğunuz gruplarda konuyla ilgili olabilecek şirket, dernek ve fonlarla temas kurun:

  • İşyeriniz
  • Gönüllü olduğunuz kuruluş
  • Okul, üniversite ve yüksekokullar. Öğrenciyseniz veya akademik bir kurumla ilişkideyseniz serbest fonlar olup olmadığı hakkında dekanla/okul müdürüyle konuşun.
  • Toplum merkezleri
  • Yerel ve/veya ulusal yardım kuruluşları
  • Yerel ve/veya ulusal işyeri ve şirketler (gerek para gerek bulmak istediğiniz fonlara denk gelen indirim veya bağış isteyin veyahut da size karla satabileceğiniz fiyattan mal ya da hizmet sağlamaları için fon bulma çabalarınıza destek olmalarını talep edin)
  • Aile ve arkadaşlardan bağışta bulunmalarını isteyin
  • Yerel kadın grupları
  • Yardım kuruluşları (Kiwanis, Rotary, Soroptimists, etc.)
  • Havayolu şirket büroları ve seyahat acenteleri; sponsor oldukları veya ücretsiz uçak bileti sorun.

Fon Kuruluşları: Foruma katılıma ilişkin masraflara destek için temas kurulabilecek birkaç fon kuruluşunu burada bulabilirsiniz: