Stefany Brown (Kanada)

Posted in Planlama Komitesi on April 14th, 2011 by

Stefany Brown AWID’in Forum ve Organizasyon yöneticisidir. AWID’e 2011’de katılmıştır ama birkaç yıllık organizasyon yönetimi ve prodüksiyon deneyimine sahiptir. TED ve Tanzanya’daki TED Global Konferansı gibi birçok geniş uluslararası organizasyonda çalışmıştır. 2009’da Dalai Lama’nın yanı sıra Nobelli Kadınlar İnisiyatifi’den Nobel ödüllü Jody Williams, Mairead Maguire, Betty Williams’ın da katıldıkları Vancouver Barış Konferansı’nda organizasyon yöneticiliğini yapmıştır. […]

Read More

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Uluslararası Planlama Komitesi (UPK) 2012 Uluslar arası Kadın Hakları ve Kalkınma forumunun örgütlenmesine dünyanın çeşitli yerlerinden tanınmış feminist düşünür ve liderlerin oluşturduğu Uluslararası Planlama Komitesi (UPK) önderlik etmektedir.

Read More

Lina Abou-Habib (Lübnan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Lina Abou-Habib Beyrut merkezli Collective for Research and Training-Action adlı kuruluşun direktörüdür, Arap bölgesinde çalışmaktadır ve Arap Kadınların Vatandaşlık Hakları Kampanyası’na katılmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık; toplumsal cinsiyet, iktisat ve ticaret; toplumsal cinsiyet ve liderlikle ilişkili konularda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde programlar geliştirilmesi ve yürütülmesine katkı vermektedir. Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project adlı […]

Read More

Diana Aguiar (Brezilya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Diana Aguiar AWID’de savunuculuk alanında çalışma yürütmektedir. Diana Rio de Janeiro Pontifial Katolik Üniversitesi (PUC-Rio) Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi almıştır, Brown Üniversitesi (ABD) ve Sciences Po Paris’te (Fransa) ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yakın dönemde PUC-Rio’da ve Bahia Federal Üniversitesi’nde (Brezilya) yardımcı doçentliği sürdürmüştür. Diana 2008-2009 yılları arasında Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Ticaret Ağı’nın […]

Read More

Şengül Akçar (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Şengül Akçar Boğaziçi Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği lisansına ve kamu politikaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Hayatlarını ve yerel gruplarını iyileştirmelerinde ve toplumsal cinsiyete ilişkin stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için daha fazla kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve güven duyabilmelerini sağlayarak pratik ihtiyaçları etrafında aşağıdan yukarı örgütlenmelerini teşvik etmelerinde yerel kadın gruplarının girişimlerini destekleyen Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı […]

Read More

Monica Alemán Cunningham (Nikaragua)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Monica Alemán Cunningham Nikaragua Monica Aleman Cunningham Kadın Haklarını Koruma inisiyatifinin parçası olarak Ford Vakfı’nda Kadın Hakları Program yürütücü olarak çalışmaktadır. Monica Aleman Ford Vakfı’na bütünleşme ve işbirliğine dönük fon yaratılmasında destek olmaktadır. Aleman için “her insan hakkı bir kadın hakkıdır”, bunu akılda tutarak kadının toplumda oynadığı bütünleştirici rol üzerine kafa yormaktadır. Monica’nın yerli haklarla, […]

Read More

Cecilia Alemany (Uruguay)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Cecilia Alemany AWID’in savunuculuk faaliyetini kıdemli olarak sürdürmektedir. Çokdisiplinli Latin Amerika Toplum Araştırmaları’nda (IHEAL – University Paris III Sorbonne, 2004 itibariyle La Nouvelle) doktorasını sürdürmektedir, Uluslararası Finans Tahminleri’nden (Paris V, Sorbonne) ve Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Cecilia AWID’e katılmadan önce Social Watch Uluslararası Sekreteryası Ağ İletişimi Ekibinin başındaydı (2005-2007) […]

Read More

Bénédicte Allaert (Belgium)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Bénédicte Allaert 2008’den bu yana halen feminist bir perspektiften alternatif ekonomi pratikleri ve modellerini araştıran Avrupa feminist ağı WIDE’ın yöneticiliğini yapmaktadır. Bénédicte 2002-2007 döneminde WIDE’ın kapasite arttırma programını (buna programın önemli bir bileşeni olan ekonomik konulara ilişkin okuryazarlık da dahildir) koordine etmiştir.

Read More

Lydia Alpízar Durán (Kosta Rika/ Brezilya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Lydia Alpízar Durán AWID’in yönetici müdürüdür. Sao Paolo, Brezilya’da yaşayan Kosta Rikalı feminist bir aktivisttir. AWID’de 2007’den beri yönetici müdürlük yapmaktadır ve AWID’in Kadın Hakları İçin Nasıl Para Bulunur, Feminist Hareketler ve Örgütler İnşa Etmek inisiyatiflerinin 2003-2006 yılları arasında idareciliğini üstlenmiştir. Lydia ELIGE – Üreme ve Cinsellik Hakları için Gençlik Ağı’nın (Meksika) ortak kurucusu ve […]

Read More

Zelal Ayman (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Zelal Ayman kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi alanında mücadele veren bir aktivisttir ve halen Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin program koordinatörüdür. Zelal Türkiye ve başka ülkelerdeki kadın STK’larıyla 12 yıllık profesyonel ve ek olarak 5 yıllık gönüllü çalışma deneyimi aracılığıyla sivil toplum alanında, özellikle kadının insan hakları ve demokratik katılım […]

Read More

Radhika Balakrishnan (Hindistan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Radhika Balakrishnan Center for Women’s Global Leadership adlı kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri profesörüdür, Rutgers Üniversitesi’nden iktisat doktorası almıştır. Radhika daha önce Marymount Manhattan College’de İktisat ve Uluslararası Araştırmalar profesörüydü. Radhika Ford Vakfı’nda Asya Bölge Programında Program Yürütücüsü olarak çalışmıştır, halen Amerikan İnsan Hakları Ağı ve Anayasal Haklar Merkezi’nin yönetim […]

Read More

Srilatha Batliwala (Hindistan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Srilatha Batliwala AWID’in Feminist Hareketler ve Örgütler İnşa Etmek inisiyatifine araştırmacı olarak destek vermiştir. Harvard Üniversitesi Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Hauser Merkezi’nin Hindistan’da sivil toplum alanındaki araştırmacısı olarak çalışmaktadır; çalışmaları ulusaşırı sivil topluma odaklanmış olup en çok toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir. Kadın Çevre ve Kalkınma Kuruluşu’nun yönetim kurulu başkanı, […]

Read More

Nicoleta Bitu (Romanya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Nicoleta Bitu Bükreş Üniversitesi sosyo-psikolojik pedagoji lisans derecesine sahiptir. On yılı aşkın süredir Romanya’daki Romen azınlığa, bilhassa hem etnik açıdan hem toplumsal cinsiyet açısından ayrımcılığa uğrayan kadınlara karşı ayrımcılığı ortaya sererek buna karşı mücadele yürütmeye çalışmaktadır. Nicoleta Avrupa Romen Hakları Merkezi’nin yönetim kuruluna ve Romen Toplumsal Müdahale ve İnceleme Merkezi’ne üyedir.

Read More

Cindy Clark (ABD)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Cindy Clark AWID’de Operasyonlar ve Programlar direktörüdür. AWID’in stratejik girişimlerini, kurumsal öğrenme ve insan kaynaklarını yürütmektedir. AWID’in Kadın Hakları İçin Nasıl Para Bulunur (WITM) girişiminin başından beri baş araştırmacılığını yürütmüştür, WITM ve Feminist Hareketler ve Örgütler İnşa Etmek inisiyatifinin eski yöneticisidir. 2007’de AWID’e katılmadan önce adalet aktivistleri, araştırmacılar ve halk eğitimcilerinin oluşturduğu küresel bir topluluk […]

Read More

Diane Elson (Birleşik Krallık)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Diane Elson Birleşik Krallık’ta Essex Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomi politikaları alanında çok sayıda yayına sahiptir ve kadın hareketinde 40 yıl aktif olarak yer almıştır. BM Kadınlar Kalkınma Fonu ve BM Kalkınma Programı’na danışmanlık yapmıştır; Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin eski başkan yardımcısıdır. Halen Birleşik Krallık bütçesinin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkisini inceleyen ve […]

Read More