Home > Planlama Komitesi > Zelal Ayman (Türkiye)

Zelal Ayman (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Zelal Ayman kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi alanında mücadele veren bir aktivisttir ve halen Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin program koordinatörüdür. Zelal Türkiye ve başka ülkelerdeki kadın STK’larıyla 12 yıllık profesyonel ve ek olarak 5 yıllık gönüllü çalışma deneyimi aracılığıyla sivil toplum alanında, özellikle kadının insan hakları ve demokratik katılım alanında kazandığı engin bir deneyime sahiptir. Zelal’in hem kadın STK’ları ve kadın grupları arasında hem de kamu kurumları ve yerel kurumlar arasında ağ kurma ve diyalog geliştirme deneyimi bulunmaktadır. Kadın Dayanışma Vakfı üyesidir.

Comments

Comments are closed.