Home > Planlama Komitesi > Virginia (Gina) Vargas (Peru)

Virginia (Gina) Vargas (Peru)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Virginia (Gina) Vargas halen Flora Tristán’da ‘Feminist İncelemeler ve Tartışmalar’ programında çalışmaktadır ve Latin Amerika’da feminist bir politik akım olan Articulacion Feminista Marcosur’un koordinasyon ekibinin parçasıdır. Gina Çin’de Eylül 1995’te BM Pekin’deki Kadınlar Dördüncü Dünya Konferansı dolayısıyla gerçekleştirilen STK Forumu’nun Latin Amerika ve Karayipler koordinatörüydü. Son 30 yılda feminist bir siyasal perspektif açısından demokrasi, vatandaşlık, devlet ve küreselleşme üzerine pek çok makale kaleme almıştır. Gina’nın aralarında ‘The Triangle of Empowerment: The Road to Beijing’ (Güçlenme Üçgeni: Pekin Yolu 1993, 1996)  ve son kitabı ‘Feminismos en América Latina: Su aporte a la política y a la democracia’nın da dahil olduğu çok sayıda yayını vardır.

Comments

Comments are closed.