Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Uluslararası Planlama Komitesi (UPK)

2012 Uluslar arası Kadın Hakları ve Kalkınma forumunun örgütlenmesine dünyanın çeşitli yerlerinden tanınmış feminist düşünür ve liderlerin oluşturduğu Uluslararası Planlama Komitesi (UPK) önderlik etmektedir.

Comments

Comments are closed.