Home > Planlama Komitesi > Srilatha Batliwala (Hindistan)

Srilatha Batliwala (Hindistan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Srilatha Batliwala AWID’in Feminist Hareketler ve Örgütler İnşa Etmek inisiyatifine araştırmacı olarak destek vermiştir. Harvard Üniversitesi Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Hauser Merkezi’nin Hindistan’da sivil toplum alanındaki araştırmacısı olarak çalışmaktadır; çalışmaları ulusaşırı sivil topluma odaklanmış olup en çok toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir. Kadın Çevre ve Kalkınma Kuruluşu’nun yönetim kurulu başkanı, PLAN International ve Gender at Work kuruluşlarının yönetim kurulu üyesidir. Srilatha 35 yılı aşkın bir taban aktivisti, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusudur, Hindistan’da ve uluslararası planda kadın incelemeleri konusunda ders verip araştırma yürütmektedir. Srilatha’nın “Güney Asya’da Kadınların Güçlendirilmesi – Kavramlar ve Pratikler” adlı yaygın bir şekilde çevrilip kullanılmış kitabı da dahil, çeşitli kadın meselelerine ilişkin çok sayıda yayını bulunmaktadır. Srilatha 1997’den beri ulusaşırı sivil toplum ve küresel yönetişim konularıyla ilgilenmektedir. David Brown’la birlikte hazırladıkları “Ulusaşırı Sivil Topluma Giriş” adlı kitabı (Kumarian Press, Ağustos 2006) yeni yayınlanmıştır, halihazırda ulusaşırı taban hareketleri hakkındaki ikinci kitabı üzerinde çalışmaktadır.

Comments

Comments are closed.