Home > Planlama Komitesi > Şengül Akçar (Türkiye)

Şengül Akçar (Türkiye)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Şengül Akçar Boğaziçi Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği lisansına ve kamu politikaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Hayatlarını ve yerel gruplarını iyileştirmelerinde ve toplumsal cinsiyete ilişkin stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için daha fazla kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve güven duyabilmelerini sağlayarak pratik ihtiyaçları etrafında aşağıdan yukarı örgütlenmelerini teşvik etmelerinde yerel kadın gruplarının girişimlerini destekleyen Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Örgütlenme için kolektif alanların yaratılması, liderlik ve kapasite geliştirmeye destek, KEDV’in katılımcı güçlenme süreci ve programlarının merkezinde durmaktadır. Şengül inşaat mühendisliğinden mezun olduktan sora dar gelirli kent sakinlerine yönelik bir toplu konut projesinde dört yıl çalışmıştır. 1986’da yerel kadın gruplarının ihtiyaçlarını ve güçlerini önplana çıkarmak üzere KEDV’i kurmuştur. O zamanda bu yana KEDV programlarını geliştirip koordine etmek için yerel kadın gruplarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. ASHOKA üyesi, aynı zamanda Huariou Komisyonu idari kurulu üyesidir. Eşi ve üç kedileriyle yaşamaktadır.

Comments

Comments are closed.