Home > Planlama Komitesi > Radhika Balakrishnan (Hindistan)

Radhika Balakrishnan (Hindistan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Radhika Balakrishnan Center for Women’s Global Leadership adlı kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri profesörüdür, Rutgers Üniversitesi’nden iktisat doktorası almıştır. Radhika daha önce Marymount Manhattan College’de İktisat ve Uluslararası Araştırmalar profesörüydü. Radhika Ford Vakfı’nda Asya Bölge Programında Program Yürütücüsü olarak çalışmıştır, halen Amerikan İnsan Hakları Ağı ve Anayasal Haklar Merkezi’nin yönetim kurulu başkanıdır. Toplumsal cinsiyet ve kalkınma alanında yayın yapmıştır. Yaptığı yayınlardan bazıları şunlardır: ‘Why MES with Human Rights: Integrating Macro Economic Strategies with Human Rights 2005’; ‘The Hidden Assembly Line: Gender Dynamics of Subcontracted Work in a Global Economy’ (2001, Kumarian Press) ve ‘Good Sex: Feminist Perspectives from the World’s Religions’ (haz. Patricia Jung and Mary Hunt’la birlikte, Rutgers University Press, 2000). Ayrıca kitap ve dergilerde yayımlanan çok sayıda makale yazmıştır.

Comments

Comments are closed.