Home > Planlama Komitesi > Nicoleta Bitu (Romanya)

Nicoleta Bitu (Romanya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Nicoleta Bitu Bükreş Üniversitesi sosyo-psikolojik pedagoji lisans derecesine sahiptir. On yılı aşkın süredir Romanya’daki Romen azınlığa, bilhassa hem etnik açıdan hem toplumsal cinsiyet açısından ayrımcılığa uğrayan kadınlara karşı ayrımcılığı ortaya sererek buna karşı mücadele yürütmeye çalışmaktadır. Nicoleta Avrupa Romen Hakları Merkezi’nin yönetim kuruluna ve Romen Toplumsal Müdahale ve İnceleme Merkezi’ne üyedir.

Comments

Comments are closed.