Home > Planlama Komitesi > Lina Abou-Habib (Lübnan)

Lina Abou-Habib (Lübnan)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Lina Abou-Habib Beyrut merkezli Collective for Research and Training-Action adlı kuruluşun direktörüdür, Arap bölgesinde çalışmaktadır ve Arap Kadınların Vatandaşlık Hakları Kampanyası’na katılmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık; toplumsal cinsiyet, iktisat ve ticaret; toplumsal cinsiyet ve liderlikle ilişkili konularda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde programlar geliştirilmesi ve yürütülmesine katkı vermektedir. Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project adlı forumun kurucusu ve koordinatörüdür. Lina hem bölgesel ve uluslararası bir dizi kuruluşla (BM Kadın Kalkınma Fonu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, BM Kalkınma Programı, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı bunlar arasındadır) hem de kalkınma politikaları ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet perspektifinin yaygınlaştırılması ve bunun için kapasite geliştirme alanlarında kamu kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütmektedir. Gerek Amsterdam’da gerek Beyrut’ta Royal Tropical Institute’ta eğitici olarak görev yapmıştır. Lina bundan önce Lübnan’da Oxfam GB’nin Program Koordinatörü, aynı zamanda Birleşik Krallık’ta Oxfam GB Toplumsal Cinsiyet Ekibi’nin üyesiydi. Lina Women Learning Partnership ve Global Fund for Women isimli kuruluşların Program Danışmanlığını yapmaktadır ve Oxfam’ın yayımladığı Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma isimli derginin yayın kurulunda yer almaktadır.

Comments

Comments are closed.