Home > Planlama Komitesi > Jac SM Kee (Malezya)

Jac SM Kee (Malezya)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Jac SM Kee kadınlara karşı şiddet, kültür, ‘ırk’, kimlikler, iletişim ve enformasyon hakları ve cinsel tercihler konularında dönüştürücü siyasete inanan feminist bir aktivisttir. Siyasi çalışmalarını toplumsal cinsiyet, medya, iletişim ve dijital teknolojilerde alanında kapasite geliştirme; gündemde yer kazanan meseleleri araştırma; bilhassa yaratıcı ifade yollarını kullanarak farkındalık ve savunuculuk kampanyaları örgütleyerek ve analitik, kurgusal ve şiirsel eleştiri yazıları da yazarak yürütmektedir. Jack İleri İletişimler Derneği, Kadınların Ağ Kurma Çalışmalarına Destek Programı’na Kadın Hakları Savunuculuk Koordinatörlüğü yapmış, gerek kadınlara karşı şiddet, enformasyon ve iletişim teknolojileri konusundaki küresel kampanyanın gerek cinsellik, kadın hakları ve internetle ilişkili çeşitli araştırma ve savunuculuk girişimlerinin başını çekmiştir. Aynı zamanda Malezya’da hem Güvenli Alanlar Aracılığıyla Gençlerle Bilgi & Haklar adlı, yaratıcı platformlar aracılığıyla gençlerle haklar alanında çalışma yürüten bölgesel bir kuruluşun hem de toplumsal cinsiyet, sivil ve siyasal haklar etrafında örgütlenen sanatçı ve aktivist kolektifinin kurucusudur. Jac yakın zamanda Delhi ve New York’ta merkezleri bulunan Güçlenme ve Eylem için Yaratıcı Kaynaklar (CREA) adlı uluslararası kuruluşun yönetimine davet edilmiştir.

Comments

Comments are closed.