Home > Planlama Komitesi > Diane Elson (Birleşik Krallık)

Diane Elson (Birleşik Krallık)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Diane Elson Birleşik Krallık’ta Essex Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomi politikaları alanında çok sayıda yayına sahiptir ve kadın hareketinde 40 yıl aktif olarak yer almıştır. BM Kadınlar Kalkınma Fonu ve BM Kalkınma Programı’na danışmanlık yapmıştır; Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin eski başkan yardımcısıdır. Halen Birleşik Krallık bütçesinin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkisini inceleyen ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için lobi faaliyeti yürüten Kadınların Bütçesi Grubu’nun başkanlığını yapmaktadır. Son dönemde çıkan yayınları şunlardır: ‘Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights’ (R. Balakrishnan’la birlikte) Essex Human Rights Review, 5(1) 2008;  ‘Gender Equality and Economic Growth in the World Bank World Development Report 2006’ ,  Feminist Economics 15(3) 2009 ve  ‘Gender and the global economic crisis in developing countries: a framework for analysis’, Gender and Development, 18(2) 2010.

Comments

Comments are closed.