Home > Planlama Komitesi > Cecilia Alemany (Uruguay)

Cecilia Alemany (Uruguay)

Posted in Planlama Komitesi on November 22nd, 2010 by

Cecilia Alemany AWID’in savunuculuk faaliyetini kıdemli olarak sürdürmektedir. Çokdisiplinli Latin Amerika Toplum Araştırmaları’nda (IHEAL – University Paris III Sorbonne, 2004 itibariyle La Nouvelle) doktorasını sürdürmektedir, Uluslararası Finans Tahminleri’nden (Paris V, Sorbonne) ve Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Cecilia AWID’e katılmadan önce Social Watch Uluslararası Sekreteryası Ağ İletişimi Ekibinin başındaydı (2005-2007) ve Avrupa’daki Latin Amerika Kalkınma Kuruluşları Birliği/ALOP’un temsilcisiydi (2004-2005). Birçok bölgesel ağda çalıştı, uluslararası kuruluşlara (BM Kalkınma Programı, UNESCO, Amerikan Devletleri Teşkilatı – OAS, Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Merkezi – IDRC, Avrupa Komisyonu, Hollanda Kalkınma Örgütü – SNV, Friedrich Ebert Vakfı – FES dahil) danışmanlık yaptı. Cecilia aynı zamanda Centro Latinoamericano de Economía Humana’da (CLAEH) ders vermektedir; Entegrasyon ve Mercosur Yüksek Lisans Programı – CLAEH akademik kuruluna, Polo Mercosur inisiyatifi akademik kuruluna ve Celare (Avrupa İlişkileri için Latin Amerika Merkezi) uzmanlar kuruluna üyedir.

Comments

Comments are closed.